Výsledky vyhledávání

 1. Ars Montana : umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku / autoři textů: Barbara Balážová, Richard Biegel, Daniela Dvořáková, Milena Hauserová, Petr Hrubý, Michaela Hrubá, Miroslav Kamenický, Tomáš Karel, Alžběta Kratochvílová, Miroslav Lacko, Petr Macek, Aleš Mudra, Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Michaela Ottová, Jan Royt, Táňa Šimková, David Tomíček, Lubomír Zeman   .  Praha : ViaGaudium s.r.o. : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta ; Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016 . 407 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 2. Art treasures of Prague : a guide to the galleries, museums and exhibition rooms of Prague, with basic tourist information / [photography] Karel Neubert ; [text] Jan Royt ; [všeobecné informace pro turisty sestavil Tomáš Glückauf ; do německého jazyka přeložila Gabriela Staňková ; do jazyka anglického Iris Urwin Lewitová]   .  Praha :  Grafoprint,  1992 . 191 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 3. Břevnovský klášter : historie kláštera, průvodce, benediktinský život / [text Jan Royt a Ondřej Koupil ; fotografie Michaela Antůšková ... et al.]   .  V Praze :  Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty,  2002 . 48 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. výtvarné kultury PF00/100
 4. Gotická desková malba v severozápadních a severních Čechách / Jan Royt   .  V Litoměřicích :  Severočeská galerie výtvarného umění,  2012 . 13 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 5. Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách 1340-1550 / Jan Royt ; ve spolupráci s Magdalénou Nespěšnou Hamsíkovou a Michaelou Hrubou   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 . 350 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr30/000
 6. Hans Hesse : pašijový cyklus z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem = der Passionszyklus aus der Marienkirche in Raudnitz : [katalog / texty Jan Royt, Jiří Brodský a Petr Bareš]   .  V Roudnici nad Labem :  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem,  2010 . 69 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 7. Historický a umělecký vývoj hřbitovního kostela Panny Marie Utěšitelky v Klášterci nad Ohří / Barbora Blehová   .  2016 . 65 listů, 2 nečíslované listy příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Hrad přepevný je Pánbůh náš." Saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury [rukopis] / Táňa Šimková   .  2016 . 380 l.
  kniha
 9. Jan Royt : krajinami umění / rozhovor s Martinem Bedřichem   .  Praha :  Portál,  2015 . 174 s., [16] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 10. Karel IV. : císař a český král - vizionář a zakladatel / Jiří Kuthan, Jan Royt   .  Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016 . 1059 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000