Výsledky vyhledávání

 1. Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2012 / Pavlína Šťastnová, Jiří Tillner   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2013 . 64 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2016 / Hana Novotná, Jiří Vojtěch   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2017 . 52 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Národní ústav odborného vzdělávání : výroční zpráva 2007   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2008 . 102 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 4. Nová koncepce klíčových kompetencí v RVP odborného vzdělávání : (RVP oborů vzdělání - verze 2006) / Romana Jezberová a kol.   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2007 . 51 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 5. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání / Stanislav Michek a kol.   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2006 . 84 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Strategie celoživotního učení ČR   .  Praha :  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  c2007 . 89 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 7. Strategie získání zaměstnání absolventů středních a vyšších odborných škol a jejich postoje k práci : doplňující analýzy založené na datech ze šetření přechodu absolventů na trh práce realizovaných v NUOV / Jana Trhlíková   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2009 . 28 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR, a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2011/12 / Jiří Vojtěch, Daniela Chamoutová   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2012 . 49 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR, a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2010/11 / Jiří Vojtěch, Daniela Chamoutová   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2011 . 52 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR, a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2009/10 / Jiří Vojtěch, Daniela Chamoutová   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2010 . 47 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000