Výsledky vyhledávání

 1. Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství [elektronický zdroj] / autoři Miroslav Charvát, Lucie Jurystová, Michal Miovský   .  Praha :  Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve vydavatelství Togga,  2012 . 1 online zdroj (39 s.)
  Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství
 2. Diagnostika a terapie ADHD : dospělí pacienti a klienti v adiktologii / Michal Miovský a kolektiv   .  Praha : Grada, 2018 . 204 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III : sborník z konference / editoři Michal Miovský, Ivo Čermák, Vladimír Řehan   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2004 . 251 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 4. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu / Michal Miovský   .  Praha :  Grada,  2006 . 332 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  TV - Kirchner dr.00/100
  VU - Růžičková R. Mgr.00/100
  volný výběr21/020
  PS - Závora Mgr.00/100
 5. Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu 3. tisíciletí   .  Boskovice :  Albert,  2001
  kniha
 6. Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí : sborník z konference / editoři Ivo Čermák, Michal Miovský   .  Tišnov :  SCAN,  2002 . 121 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr11/010
 7. Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy [elektronický zdroj] / autoři Michal Miovský ... [et al.]   .  Praha :  Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve vydavatelství Togga,  2012 . 1 online zdroj (100 s.)
  Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy
 8. NEAD 98 : nealkoholové drogy 1998 : přehled hlavních výsledků výzkumné studie / Michal Miovský, Tomáš Urbánek   .  Brno : Boskovice :  Sdružení Podané ruce ; Albert,  1999 . 176 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
 9. Umění ve vědě a věda v umění : metodologické imaginace / Michal Miovský, Ivo Čermák, Vladimír Chrz a kol.   .  Praha :  Grada,  2010 . 368 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
  PS - Závora Mgr.00/100
 10. Vězeňství a nelegální drogy : sborník textů z oblasti užívání nelegálních návykových látek ve věznicích / Michal Miovský, Harald Spirig, Miloslava Havlíčková (eds.)   .  Praha :  Úřad vlády České republiky,  2003 . 138 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B20/000