Výsledky vyhledávání

 1. Co je nového v biologii : vynalézaví obratlovci / Anton Markoš   .  Praha : Nová beseda, z.s., 2015 . 74 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Čtvrtý zákon : cesty k obecné biologii / Stuart Kauffman ; [z anglického originálu ... přeložil a doslov napsal Anton Markoš]   .  Praha ; Litomyšl :  Paseka,  2004 . 261 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  BI - Ipser dr.00/100
 3. Dějiny biologických teorií novověku. Díl II., Dějiny evolučních teorií v biologii 19. století / Emanuel Rádl ; k vydání připravili a poznámkami opatřili Tomáš Hermann, Anton Markoš a Zdeněk Neubauer ; z němčiny přeložili Zuzana Škorpíková, Tabita Landová a Ivan Landa   .  Praha :  Academia,  2006 . 533 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Dějiny biologických teorií novověku. Díl I., Od renesance na práh 19. století / Emanuel Rádl ; k vydání připravili a poznámkami opatřili Tomáš Hermann, Anton Markoš a Zdeněk Neubauer ; z němčiny přeložili Zuzana Škorpíková a Tomáš Hermann   .  Praha :  Academia,  2006 . 482 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Emanuel Rádl - vědec a filosof : sborník z mezinárodní konference konané u příležitosti 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí Emanuela Rádla, (Praha 9.-12. února 2003) / k vydání připravili Tomáš Hermann, Anton Markoš   .  Praha :  OIKOYMENH,  2004 . 707 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr30/000
 6. Evoluční tápání : podoby planetárního životopisu / Anton Markoš   .  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016 . 362 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 7. 7.Gaia

  Gaia : živoucí planeta / James Lovelock ; přel. Anton Markoš   .  Praha :  Mladá fronta,  1994 . 221 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  sklad E10/000
 8. Jazyková metafora živého / Anton Markoš (ed.) ; [autoři Alice Koubová ... et al.]   .  Červený Kostelec :  Pavel Mervart,  2010 . 372 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. O počátku, cestě a znamení časů : úvahy o vědě a vědění / Zdeněk Neubauer ; výbor prací sestavili a k vydání připravili Anton Markoš ... [et al.]   .  Praha :  Malvern,  2007 . 326 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
  PS - Závora Mgr.00/100
 10. O zániku druhů : je Darwinova teorie o přežívání nejkvalitnějších druhů jediným vysvětlením vývoje života na Zemi? / David M. Raup ; z angl. orig. přel. Anton Markoš   .  Praha :  Lidové nakladatelství,  1995 . 187 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
  BI - Ipser dr.00/100