Výsledky vyhledávání

 1. Aplikační úlohy ve výuce fyziky / [rukopis] Kateřina Rysová   .  2000 . 46 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Demonstrační fyzikální pokusy konané improvizovanými pomůckami / [rukopis] Jaroslav Svátek   .  1995 . 128 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Demonstrační tabule pro výuku fyziky / [rukopis] Jiří Ploch   .  1995 . 70 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Demonstrační výukový model pro úvodní učivo fyziky na Pedagogické fakultě (podle nových osnov pro učitelství pro 5.-12. roč.) [rukopis] Jindřich Hrbáček   .  1980 . 48 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Didaktická technika pro výuku tématu setrvačné síly [rukopis] / Milan Kotek   .  1982 . 38 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Foucaltovo kyvadlo [rukopis] / Pavel Neumann   .  1998 . 55 listů, 8 rysů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Fyzikální pole, jeden ze základních pojmů školské fyziky [rukopis] / Jaromír Miltner   .  1975 . 47 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Jak se uplatňují zákony mechaniky v praxi - soubor filmových smyček pro výuku obecné fyziky 1. (setrvačné síly v neinerciálních vztažných soustavách) [rukopis] / Dagmar Pavlíčková   .  1980 . 50 l., 13 l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Jednoduché měrné fyzikální experimenty pro tábor mladých archimédovců a pro zájmové fyzikální kroužky [rukopis] / Milada Hladíková   .  1979 . 69 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Konstrukční varianty polovodičového elektrometru se zřetelem k posílení světonázorové složky výuky [rukopis] / Stanislav Kunc   .  1980 . 32 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100