Výsledky vyhledávání

 1. Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Historické vedy, filozofia a etika / [zostavovatelia Rastislav Kožiak, Paula Jankovičová, Branislav Vincúr ; vedecká redaktorka Kristína Krnová]   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied,  2011 . 136 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 2. Acta historica Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 10/2007 / [zostavovatelia Rastislav Kožiak, Imrich Nagy]   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela,  2007 . 433 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 3. Acta historica Neosoliensia : ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 6/2003 / [zostavovatelia Rastislav Kožiak, Imrich Nagy, Vladimír Varinský ; redakčná rada Július Alberty ... et al.]   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela,  2003 . 230 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 4. Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. I. / [editori Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš]   .  Bratislava :  Chronos : Centrum pre štúdium kresťanstva,  2006 . 440 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100