Výsledky vyhledávání

 1. Construction and properties of ripples on polymers for sensor applications / Václav Švorčík, Oldřich Neděla, Petr Slepička, Oleksiy Lyutakov, Nikola Slepičková Kasálková, Zdeňka Kolská   .  Manufacturing Technology.Vol. 18, no. 5, strana 851-855.
  Construction and properties of ripples on polymers for sensor applications
 2. Dopad nových zákonů o chemických látkách na výuku chemie na základních školách / [rukopis] Markéta Kurzová   .  2004 . 102 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 3. Fyzikálně-chemické vlastnosti roztoků pro přípravu disperzí nanočástic [rukopis] / Miloš Černoušek   .  2014 . 63 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 4. Chemické modifikace povrchů rozdílných substrátů a jejich charakterizace [rukopis] / Monika Benkocká   .  2015 . 49 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 5. Laboratorní cvičení a úlohy z anorganické chemie / Alexander Muck, Thi Thu Huong Nguyen, Zdeňka Kolská   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta,  2007 . 60 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr21/010
  Laboratorní cvičení a úlohy z anorganické chemie
 6. Návrh popularizačních aktivit pro žáky základních a studenty středních škol [rukopis] / Martin Uhlíř   .  2012 . 183 l. [20] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 7. Návrh strukturně příspěvkové metody pro vybranou skupinu organických látek pro výpočet výparné entalpie při T=298,15 K a normální teplotě varu Tb / [rukopis] Eva Vojtková   .  2004 . 136 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 8. Návrh úloh pro kurz Fyzikálně chemická cvičení pro přístroj na stanovení teploty tání [rukopis] / Pavlína Jiráková   .  2013 . 78 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 9. Plazmová modifikace nanovlákenných PVDF membrán připravených elektrostatickým zvlákněním / Eva Štěpanovská   .  2019 . 42 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 10. Predikce teplotní závislosti výparných tepel pomocí strukturně příspěvkové metody / [rukopis] Jiří Křenek   .  2004 . 122 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha