Výsledky vyhledávání

 1. Ad iustitiam et bonum commune : proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku / Libor Jan, Dalibor Janiš a kolektiv   .  Brno :  Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy : prameny, země, kultura : Historický ústav AV ČR,  2010 . 299 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 2. Moravský zemský sněm na prahu novověku : edice Památek sněmovních z let 1518-1570. 1. Památky sněmovní I / ed. Dalibor Janiš   .  Praha :  Historický ústav AV ČR,  2010 . 503 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 3. Práva a zřízení Markrabství moravského z roku 1545 : (pokus moravských stavů o revizi zemského zřízení) : historický úvod a edice / k vydání připravil Dalibor Janiš   .  Brno : [Praha] :  Matice moravská ; Historický ústav AV ČR,  2005 . 295 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 4. Spory o čest ve středověku a raném novověku / Tomáš Borovský, Dalibor Janiš, Michaela Malaníková a kolektiv   .  Brno :  Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura,  2010 . 254 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 5. Starší dějiny pro střední školy : učebnice. Část druhá, Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk / autorsky zpracovali: Robert Antonín, Michaela Antonín Malaníková, Jiří Hrbek, Jakub Hrubý, Dalibor Janiš, Tomáš Knoz, Jitka Komendová, Markéta Křížová, Tomáš Malý, Petra Melichar, Karel Sklenář, Petr Stehlík, Josef Šaur, Michal Wanner   .  Brno : Didaktis, 2018  ©2018 . 212 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v Českých zemích (1500-1619) = Die Wladislawsche Landesordnung und die Anfänge der Verfassungsmäßigen Ordnung in den Böhmischen Ländern (1500-1619) = Władysławowska ustawa krajowa i początki systemu konstytucyjnego na ziemiach czeskich (1500-1619) : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.-8. prosince 2000 v Praze / uspořádali Karel Malý a Jaroslav Pánek ; redakčně připravil Dalibor Janiš   .  Praha :  Historický ústav Akademie věd České republiky : Ústav právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy,  2001 . 458 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 7. Zemské soudnictví na Moravě vrcholného středověku / Dalibor Janiš   .  Brno :  Matice moravská,  2013 . 275 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000