Výsledky vyhledávání

 1. 1.8

  8 : osmičky : osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici / vedoucí autorského kolektivu Libor Jan ; Tomáš Borovský, Tomáš Dvořák, Jiří Hanuš, Libor Jan, Tomáš Knoz, Jiří Malíř, Denisa Nečasová, Jiří Němec, Libor Vykoupil, Martin Wihoda   .  Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018 . 318 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 2. Babbitt / Sinclair Lewis ; [přeložil Jiří Hanuš ; doslov napsal František Fröhlich]   .  Praha :  Odeon,  1984 . 350 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D20/000
 3. Boží slovo a slovo lidské : čtení, překlad a výklad posvátných textů v křesťanství, židovství a islámu / Jiří Hanuš a kol.   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2012 . 234 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 4. Brno Vídni, Vídeň Brnu : zemské metropole a centrum říše v 19. století : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 22.-23. listopadu 2007 v Brně / k vydání připravili Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jiří Malíř = Brünn - Wien, Wien - Brünn : Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert : Sammelband mit Beiträgen der internationalen Tagung, die vom 22. bis 23. November 2007 in Brünn stattgefunden hat / herausgegeben von Lukáš Fasora, Jiří Hanuš und Jiří Malíř   .  Brno :  Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura,  2008 . 427 s., xxiv s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  rakouská knihovna10/000
 5. Co je církev? / Hans Küng ; [překlad František Matula a Jiří Hanuš]   .  Brno :  Cesta,  2000 . 194 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Český antiklerikalismus : zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938 / Stanislav Balík, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Marek Vlha   .  Praha : Argo, 2015 . 490 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 7. Člověk na Moravě 19. století / L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř (eds.)   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),  2004 . 501 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 8. Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století / Jiří Hanuš (ed.)   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),  2003 . 248 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 9. Eseje o povaze církevní historiografie / Jiří Hanuš (ed.)   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2012 . 187 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Evropa a její duchovní tvář : eseje, komentáře, diskuse / Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.)   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2005 . 331 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100