Výsledky vyhledávání

 1. Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z pohledu sféry vzdělávání - 2014 / Gabriela Doležalová   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání,  2015 . 67 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání : vývojové trendy zaměstnanosti v ČR období let 1991 až 2006 / Gabriela Doležalová, Robert Soukup, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2007 . 80 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných / Gabriela Doležalová   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,  2014 . 41 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 4. Nabídka volných míst evidovaných Úřadem práce ČR se zaměřením na nabídku pro absolventy škol a mladistvé / Gabriela Doležalová   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2016 . 48 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 5. Odvětvová a profesní struktura pracovníků ve zpracovatelském průmyslu a ostatních odvětvích v ČR v kontextu se sférou vzdělávání / Robert Sukup, Gabriela Doležalová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2005 . 37 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol : zpráva ze šetření zaměstnavatelů v technických odvětvích / Gabriela Doležalová   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání,  2013 . 44 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 7. Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - šetření v kvartérním sektoru / Gabriela Doležalová   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,  2014 . 44 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - šetření v sekundárním sektoru / Gabriela Doležalová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,  2013 . 40 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - šetření v terciárním sektoru / Gabriela Doležalová   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,  2014 . 40 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2005 / Gabriela Doležalová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2006 . 40 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000