Výsledky vyhledávání

 1. 7.4.1348 - ustavení Koruny království českého : český stát Karla IV. / Lenka Bobková   .  Praha :  Havran,  2006 . 163 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 2. Bedřich z Donína : [rukopis] typ severočeského renesančního kavalíra / Jana Ekertová   .  1994 . 113 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Berkové z Dubé [rukopis] : Příspěvek k majetkové struktuře české šlechty do poloviny 17. století / Martin Aschenbrenner   .  1992 . 93 l., [16] l. vol. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Česká koruna na rozcestí : k dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437-1526) / Lenka Bobková a kol.   .  Praha :  Casablanca,  2010 . 479 s., [8] s. barev. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 5. Česká královská města v politice Jiřího z Poděbrad [rukopis] : Příspěvek k vnitřní politice krále Jiřího / Petr Rak   .  1983 . 199 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. České državy v Lužicích a Míšeňsku v době předhusitské [rukopis] / Tomáš Schneider   .  1991 . 82 l., [5] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Českolipská kronika Hanse Kriesche z počátku 17. století / [rukopis] Veronika Šlosserová   .  1998 . 83 listů, 6 listů obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Dějiny královského věnného města Mělníka do roku 1526 ve světle udělených privilegií [rukopis] / Jitka Majerníčková   .  1992 . 78 l., 9 l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Dolování címu v okolí Nového Města pod Smrkem do roku 1592 [rukopis] / Lubomír Bajcura   .  1982 . 122 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Drobná šlechta a její pozemková držba na Ústecku v pozdním středověku a na prahu raného novověku : [rukopis] (příspěvek k majetkové struktuře šlechtické držby) / Viktor Zeman   .  1998 . 104 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100