Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální zdravotní stav porostů břízy (Betula pendula Roth) v území východního Krušnohoří a Děčínské vrchoviny [rukopis] / Jan Chuchút   .  2005 . 55 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Beskydy = The Beskyds bulletin / Emanuel Kula a Vladimír Tesař (editors)   .  V Brně :  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita,  2007 . 282 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  kniha
 3. Blanokřídlí (Hymenoptera, Symphyta) Děčínské pískovcové vrchoviny / [rukopis] Jiří Andrlík   .  2002 . 46 s., 21 s. m. a obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus L.) potencionální indikátor zatížení půdního prostředí manganem / Gabriela Bílková   .  2019 . 57 listů, 4 nečíslované listy příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Cizorodé látky v potravním řetězci v lesním prostředí : [rukopis] (diplomová práce) / Radek Machač   .  2002 . 52 s., 29 s. tab. a graf. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Defoliační stres a korunová fauna břízy [rukopis] / Lukáš Vejtruba, ved. práce Emanuel Kula   .  2003 . 73 s., 41 s. tab. a graf. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Distribution of wireworms of click beetles (Coleoptera, Elateridae) in the soil of forest ecosystems of the Kienhaida Nature Reserve (Ore Mountains) = Zastoupení drátovců kovaříkovitých (Coleoptera, Elateridae) v půdě lesních ekosystémů Přírodní rezervace Kienhaida (Krušné hory) / Emanuel Kula, Petr Švarc   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 3 (2010), s. 64-72.
  článek
 8. Dravé a fytofágní ploštice (Heteroptera) v korunové fauně lesních dřevin v imisní oblasti / [rukopis] Marie Pacovská   .  1999 . 36 s., 37 s. tab. a m. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Drobní obratlovci v lesních ekosystémech východního Krušnohoří a Děčínské vrchoviny [rukopis] / Tereza Dytrychová   .  2005 . 36 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Dynamika působících biotických faktorů ovlivňujících defoliaci břízy (Betula pendula Roth) v území východního Krušnohoří a Děčínské vrchoviny [rukopis] / Veronika Hlaváčová   .  2013 . 87 l., [46] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100