Výsledky vyhledávání

 1. Co jsou Češi? / Jan Patočka ; [sestavili a uspořádali Ivan Chvatík a Pavel Kouba ; z německého autorského rukopisu přeložil Vladimír Jochmann]   .  Praha :  Panorama,  1992 . 237 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/010
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 2. Demokracie a totalitarismus / Raymond Aron ; [z francouzského originálu ... přeložil Vladimír Jochmann ; doslov Miloslav Petrusek]   .  Brno :  Atlantis,  1993 . 218 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E40/000
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/300
 3. Demokracie v Americe / Alexis de Tocqueville ; [z francouzského originálu přeložil Vladimír Jochman]   .  Voznice : Praha :  Leda ; Rozmluvy,  2012 . 785 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B00/010
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Demokracie v Americe. 2 / Alexis de Tocqueville ; [z franc.] přel. V. Jochman ; obálka a graf. úprava K. Haloun   .  Praha : Paříž :  Lidové noviny ; Ministerstvo kultury Francouzské republiky,  1992 . 250 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E21/000
 5. Demokracie v Americe. [Díl] 1 / Alexis de Tocqueville ; [Z franc.] přel. V. Jochman ; Obálka a graf. úprava K. Haloun   .  Praha : Paříž :  Lidové noviny ; Ministerstvo kultury Francouzské republiky,  c1992 . 378 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E30/000
 6. Esej o svobodách : zkoumání moderní civilizace / Raymond Aron ; [z francouzského originálu přeložil Vladimír Jochmann]   .  Bratislava :  Archa Bratislava,  1992 . 216 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/200
 7. Konference k uplatnění multimediálních technologií ve vzdělávání (zvláště distančním) : Videokonference Olomouc - Brno, Olomouc 14.5.1997 : Academia film Olomouc 1997 / [hlavní redaktor Vladimír Jochmann]   .  Olomouc :  Vydavatelství Univerzity Palackého,  1997 . 59 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Kultura a moc : proměna přání / Wolfgang Kraus ; přel. Vladimír Jochmann   .  Olomouc :  Votobia,  1993 . 181 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E20/000
 9. Lékařská péče o duši : [základy logoterapie a existenciální analýzy] / Viktor E. Frankl ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Jochmann]   .  Brno :  Cesta,  c2006 . 237 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Moc a protiváha moci v globálním věku : nová ekonomie světové politiky / Ulrich Beck ; přeložili Alena Bakešová a Vladimír Jochmann   .  Praha :  Sociologické nakladatelství,  2007 . 460 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  volný výběr30/000