Výsledky vyhledávání

 1. Role rodičů, učitelů a moderních technologií v rozvoji čtenářské gramotnosti žáků 4. tříd ZŠ v České republice : sekundární analýza PIRLS 2016 / autoři: Monika Brusenbauch Meislová, Stanislav Daniel, Roman Folwarczný, Oldřich Hájek, Tomáš Lebeda, Jakub Lysek, Daniel Marek, Alena Navrátilová, Michal Soukop, Kateřina Zymová, Markéta Zapletalová, Markéta Žídková   .  Praha : Česká školní inspekce, 2019 . 94 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Sekundární analýza PISA 2015 : vliv složení třídy, metod uplatňovaných učitelem a využívání technologií na výsledky českých žáků / autoři: Monika Brusenbauch Meislová, Stanislav Daniel, Roman Folwarczný, Oldřich Hájek, Tomáš Lebeda, Jakub Lysek, Daniel Marek, Alena Navrátilová, Michal Soukop, Kateřina Zymová a Markéta Žídková   .  Praha : Česká školní inspekce, 2018 . 88 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Sekundární analýza TIMSS 2015 : moderní metody výuky a ICT pohledem mezinárodních i národních datových zdrojů / autoři: Monika Brusenbauch Meislová, Stanislav Daniel, Roman Folwarczný, Oldřich Hájek, Tomáš Lebeda, Jakub Lysek, Daniel Marek, Alena Navrátilová, Michal Soukop, Kateřina Zymová a Markéta Žídková   .  Praha : Česká školní inspekce, 2018 . 88 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000