Výsledky vyhledávání

  1. Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Historické vedy, filozofia a etika / [zostavovatelia Rastislav Kožiak, Paula Jankovičová, Branislav Vincúr ; vedecká redaktorka Kristína Krnová]   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied,  2011 . 136 s.
    Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
    sklad B10/000
  2. Akademická etika : tvorba a implementácia etického kódexu / Gana Guitcheva, Pavel Fobel, Edita Kremničanová, Branislav Vincúr   .  Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011 . 158 stran
    Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
    sklad B10/000