Výsledky vyhledávání

 1. Analýza bytových podmínek příjemců dávek hmotné nouze / Tereza Horňáková   .  2017 . 41 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 2. Etická dilemata sociálních pracovníků při práci se seniory / Vanesa Čonková   .  2016 . 48 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 3. Evaluace vybraného programu podpory mladých lidí na trhu práce / Klára Dokládalová   .  2018 . 36 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 4. Faktory ovlivňující postoje studentů UJEP k problematice sociálně vyloučených lokalit / Barbora Brůžová   .  2017 . 66 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 5. Komunitní plánování sociálních služeb na Litoměřicku / Jan Vochomůrka   .  2019 . 48 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 6. Motivace pracovníků v sociálních službách k výkonu povolání / Ganna Popovych   .  2017 . 47 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 7. Potřeby obyvatel sociálně vyloučené lokality / Klára Hladíková   .  2018 . 48 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 8. Role sociálních pracovníků v sociálně vyloučených lokalitách / Barbora Hladíková   .  2018 . 48 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 9. Sociální exkluze a faktory ovlivňující spolupráci aktérů v rámci lokálního partnerství v Dubí / Michaela Kulíšková   .  2019 . 58 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 10. Sociální vyloučení a determinanty působící na vznik sociálně vyloučených lokalit v příhraničních regionech / Lenka Davidová   .  2018 . 58 stran, 1 nečíslovaná strana příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha