Výsledky vyhledávání

 1. Analýza oblastí ovlivněných lidskou činností v krušnohorském pohraničí - případová studie Hora Sv. Šebestiána / Martin Tobisch   .  2015 . 76 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Analýza vývoje krajiny a osídlení Doupovských hor / Karolina Vrtílková   .  2018 . 76 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Analýza vývoje krajiny v oblasti hlubinné těžby uhlí v okolí obce Měrunice na základě studia archivních materiálů / Dana Kastnerová   .  2016 . 94 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Analýza změny krajinného krytu vlivem pastevectví ovcí v okolí kopců Raná a Oblík / Markéta Mikovcová   .  2016 . 88 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Analýza změny využití krajiny po těžbě štěrkopísku v dobývacím prostoru Dobříň a Račice / František Zwettler   .  2018 . 94 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Historie hornictví na Chomutovsku v prostředí geografického informačního systému / Pavlína Kubešová   .  2017 . 77 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Historie těžby nerostů v Krušných horách - případová studie Brandov / Jakub Mandinec   .  2015 . 68 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Hodnocení výstavby vodních nádrží v Jizerských horách a jejich vlivu na okolní krajinu s využitím geotechnologií / Kateřina Nápravníková   .  2019 . 130 listů, 7 nečíslovaných listů příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Metody GIS a 3D modelování jako nástroj pro uchování kulturního dědictví v antropogenně změněné krajině / Markéta Holá   .  2017 . 138 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Modelování prostorového rozšíření historické pyrotechnické zátěže na Mostecku = Spatial dsitribution of historical explosive ordnance in the Most region / Vojtěch Samek   .  2018 . 86 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100