Výsledky vyhledávání

 1. Analýza učebních úloh ve vybraných učebnicích matematiky pro 1. stupeň ZŠ / Marcela Jansová   .  2016 . 72 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Faktory ovlivňující žákovu úspěšnost v testech zjišťujících připravenost z matematiky na víceletá gymnázia / Kateřina Šrámková   .  2017 . 81 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Kde se setkávají děti MŠ s kvantitou - propojení s výukou matematických představ [rukopis] / Věra Bartošová   .  2015 . 167 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Komparace úloh běžné školní výuky matematiky a mezinárodních srovnávacích testů pro 1. stupeň základní školy [rukopis] / Pavla Limberská   .  2015 . 80 l., [16] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Matematická gramotnost v mezinárodních srovnávacích testech a v učebnicích používaných na 1. stupni základních škol / Zlata Dandová   .  2018 . 91 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Matematické pojmy ve výuce předmětů ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět / Nicole Šantorová   .  2016 . 118 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Problematika času a jeho vnímání v předškolním vzdělávání [rukopis] / Gabriela Kubálová   .  2015 . 51 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Srovnání výsledků chlapců a dívek v běžné výuce matematiky na 1. stupni ZŠ / Kateřina Hálová   .  2018 . 77 listů, 1 nečíslovaný list přílohy
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Vliv používané metodiky na úspěšnost řešení testu zjišťujících připravenost z matematiky na víceletá gymnázia / Iva Karásková   .  2017 . 74 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Vlivy působící na využívání počítače žákem / Jan Kozel   .  2018 . 75 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100