Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální otázky vzdělávání dospělých : andragogika na prahu 21. století / Jaroslav Veteška, Tereza Vacínová a kol.   .  Praha :  Univerzita Jana Amose Komenského,  2011 . 208 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Andragogický slovník / Jan Průcha, Jaroslav Veteška   .  Praha :  Grada,  2014 . 320 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B30/000
  volný výběr20/040
 3. Gerontagogika : psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů / Jaroslav Veteška   .  Praha : Česká andragogická společnost, 2017 . 175 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/020
 4. Gerontagogika : psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů / Jaroslav Veteška   .  Praha : Česká andragogická společnost, 2016 . 179 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr30/020
 5. Kognitivní rehabilitace seniorů : psychosociální a edukační souvislosti / Michal Vostrý, Jaroslav Veteška et al.   .  Praha : Grada, 2021 . 173 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Kompetence studentů a absolventů škol - teoretická východiska a příklady dobré praxe / Jaroslav Veteška a kol.   .  Praha : Česká andragogická společnost, 2017 . 179 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B50/000
  volný výběr50/000
 7. Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky / Jaroslav Veteška   .  Praha : Wolters Kluwer, 2015 . 251 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B70/000
  volný výběr60/000
 8. Proměny školního vzdělávání v biodromálním kontextu / Jaroslav Veteška   .  Praha :  Dashöfer,  2011 . 178 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. Přehled andragogiky : úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých / Jaroslav Veteška   .  Praha : Portál, 2016 . 319 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B70/000
  volný výběr20/050
 10. Psychologie kriminálního chování : vybrané otázky etiologie, andragogické intervence a resocializace / Jaroslav Veteška, Slavomil Fischer   .  Praha : Grada, 2020 . 208 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr110/000