Výsledky vyhledávání

 1. Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2012 / Pavlína Šťastnová, Jiří Tillner   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2013 . 64 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru : analýza výsledků dotazníkového šetření žáků základních a středních škol / Pavlína Šťastnová, Petra Drahoňovská   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání,  2012 . 40 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Kvalifikační potřeby trhu práce : analýzy proměn trhu práce v ČR a EU, jejich trendy a faktory a projekce vývoje kvalifikačních potřeb pracovního trhu v ČR / Martin Lepič, Jan Koucký   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,  2012 . 78 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 4. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2013 / Jeny Burdová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání,  2013 . 59 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 5. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2012 / Jeny Burdová, Daniela Chamoutová   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání,  2012 . 44 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - šetření v sekundárním sektoru / Gabriela Doležalová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,  2013 . 40 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 7. Předčasné odchody ze vzdělávání na středních školách : kvalitativní analýza rozhovorů s experty a příklady dobrých praxí / Jana Trhlíková   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání,  2012 . 40 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Předčasné odchody žáků ze středních škol : názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence / Jana Trhlíková   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,  2013 . 60 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. Přechod absolventů středních škol do terciálního vzdělávání / Pavel Kuchař, Jiří Vojtěch, David Kleňha   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,  2014 . 61 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů : analýza vlivů sociálního okolí a využívání informačních zdrojů na základě dotazníkového šetření / Petr Hlaďo, Petra Drahoňovská   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání,  2012 . 44 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000