Výsledky vyhledávání

 1. Aktivizační metody na 1. stupni ZŠ - náměty do hodin českého jazyka k rozvoji klíčových kompetencí druhého období podle RVP / Aleš Řezníček   .  2016 . 69 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Celoroční projekt na podporu a rozvoj předčtenářské gramotnosti v MŠ / Simona Kopecká   .  2017 . 55 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Čtenářská gramotnost u žáků 3. ročníků na vybraných základních školách / Iveta Hradcová   .  2018 . 71 stran, 9 nečíslovaných stran příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Čtenářská gramotnost u žáků 5. ročníku / Petr Pěnička   .  2017 . 71 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Čtení s porozuměním u žáků s dyslexií ve srovnání s žáky intaktními ve 2. až 5. ročníku ZŠ / Monika Sattlerová   .  2016 . 120 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Kvalita výuky českého jazyka na malotřídní škole / Kristýna Brůnová   .  2016 . 62 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Metody a formy práce využívané ve výuce čtení a psaní v první a druhé třídě ZŠ / Petra Hadravová   .  2016 . 78 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Nejčastější příčiny odkladu školní docházky v Děčíně a blízkém okolí [rukopis] / Pavla Kolesová   .  2014 . 82 l., [3] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Porovnání čtenářské gramotnosti v období 1. - 3. ročníku ZŠ [rukopis] / Monika Kindlová   .  2012 . 93 l. [3] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Porovnání úrovně čtení s porozuměním na konci 1. ročníku ZŠ při vyučování metodou genetickou a analyticko-syntetickou [rukopis] / Dita Paťhová   .  2012 . 96 l. [17] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100