Výsledky vyhledávání

 1. Alternativní přístupy k eliminaci toxických iontů kovů z prostředí / Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 125.
  článek
 2. Biologické hledisko in-situ chemické oxidace / Jiří Mikeš ... [et al.]   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 144-146.
  článek
 3. Bioremediace specifických kontaminantů / Martina Siglová, Jiří Mikeš, Miroslav Minařík   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 113.
  článek
 4. Eukaryotní mikroorganismy a nepolární polutanty (kvasinky v ropě a tucích) / Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 101-103.
  článek
 5. Jaký je význam mikrobiologické laboratoře při návrhu a realizaci sanačních prací / Miroslav Minařík, Martina Siglová, Jiří Mikeš   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 126-127.
  článek
 6. Lignocelulosové odpady v odpadovém hospodářství a anaerobní digesci / Jiří Mikeš ... [et al.]   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 254-255.
  článek
 7. Osud nových environmentálních polutantů v ekosystému / Martina Siglová, Miroslav Minařík, Jiří Mikeš   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 12-16.
  článek
 8. Role anorganické chemie v environmentální mikrobiologii a jejích aplikacích pro biotechnologie životního prostředí / Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík   .  Sanační technologie XIV.s. 25-31.
  článek
 9. Vliv in situ chemické oxidace (ISCO) na půdní mikroflóru / Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík   .  Sanační technologie XIII.s. 144-146.
  článek
 10. Volba vhodného kosubstrátu jako klíčový krok k dosažení lepších výsledků při in-situ bioremediačních zákrocích / Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík   .  Inovativní in-situ sanační technologie.Inovativní in-situ sanační technologie.s. 97.
  článek