Výsledky vyhledávání

 1. Aplikace air spargingu při sanaci bývalého vojenského letiště Hradčany / Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík, Jiřina Macháčková   .  Sanační technologie.Sanační technologie IX.s. 78-83.
  článek
 2. Metody používané pro hodnocení aerobní biodegradační aktivity in situ na lokalitě Hradčany / Jiřina Macháčková, Stanislava Prokšová   .  Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací IV Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací.s. 19-26.
  článek
 3. Přírodní a technologické faktory určující úspěšnost sanačního zásahu na letišti Hradčany / Jiřina Macháčková, Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík   .  Sanační technologie XIV.s. 57-63.
  článek
 4. Sanace letiště Hradčany, metodika a výsledky prokazování dosažení sanačních limitů / Stanislava Prokšová, Jiřina Macháčková, Ferdinand Herčík   .  Sanační technologie XIV.s. 53-56.
  článek
 5. Úskalí a problémy spojené s aplikací biodegradace in situ jako sanační technologie – praktické zkušenosti / Jiřina Macháčková, Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 48-52.
  článek
 6. Výsledky sanace zemin a podzemních vod kontaminovaných leteckým petrolejem v prostoru bývalého vojenského letiště Hradčany / Stanislava Prokšová, Jiřina Macháčková, Ferdinand Herčík   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 85-89.
  článek
 7. Výsledky sanace zemin a podzemních vod kontaminovaných leteckým petrolejem v prostoru bývalého vojenského letiště Hradčany / Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík, Jiřina Macháčková   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 138-139.
  článek
 8. Výsledky stimulované reduktivní dechlorace při sanaci horninového prostředí - případové studie / Stanislava Prokšová, Jiřina Macháčková, Zdeněk Zachař   .  Inovativní in-situ sanační technologie.Inovativní in-situ sanační technologie.s. 5-8.
  článek
 9. Vývoj koncentrací NEL v zeminách při sanaci ropných látek na letišti Hradčany / Ferdinand Herčík, Stanislava Prokšová   .  Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací.s. 76-79.
  článek