Výsledky vyhledávání

 1. Aeróbna biodegradácia TCE a DCE - nové poznatky / Želmíra Greifová, Miroslav Minařík, Markéta Sotolářová   .  Sanační technologie.Sanační technologie IX.s. 47-50.
  článek
 2. Alternativní přístupy k eliminaci toxických iontů kovů z prostředí / Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 125.
  článek
 3. Bioremediace specifických kontaminantů / Martina Siglová, Jiří Mikeš, Miroslav Minařík   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 113.
  článek
 4. Eukaryotní mikroorganismy a nepolární polutanty (kvasinky v ropě a tucích) / Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 101-103.
  článek
 5. Jaký je význam mikrobiologické laboratoře při návrhu a realizaci sanačních prací / Miroslav Minařík, Martina Siglová, Jiří Mikeš   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 126-127.
  článek
 6. Možnosti laboratorní simulace anaerobních rozkladných procesů / Miroslav Minařík ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 114.
  článek
 7. Osud nových environmentálních polutantů v ekosystému / Martina Siglová, Miroslav Minařík, Jiří Mikeš   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 12-16.
  článek
 8. Pilotní test Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod: odstraňování CLU reduktivní dechlorací a aerobní biodegradací / Markéta Sotolářová, Miroslav Minařík, Želmíra Greifová   .  Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží.Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží.s. 123.
  článek
 9. Role anorganické chemie v environmentální mikrobiologii a jejích aplikacích pro biotechnologie životního prostředí / Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík   .  Sanační technologie XIV.s. 25-31.
  článek
 10. Vliv in situ chemické oxidace (ISCO) na půdní mikroflóru / Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík   .  Sanační technologie XIII.s. 144-146.
  článek