Výsledky vyhledávání

 1. Agroekologické aspekty hospodaření v oblasti s vyšší antropogenní zátěží / [rukopis] Jitka Vítová   .  1998 . 40 s., 19 s. tab., graf., m. a fot. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Agroekologické aspekty Programu obnovy vesnice na Kutnohorsku / [rukopis] Miloš Štolba   .  1996 . 38 s., 12 s. fot., tab. a m. příl., 3 listy vol. m. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Agroekologické aspekty programu obnovy vesnice na Semilsku : [rukopis] (diplomová práce) / Lenka Hrubá   .  2002 . 82 s., 23 s. tab., fot. a graf. příl., 9 l. vol. m. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Agroekologické formy hospodaření ve firmě Sady a školky Jirkov / [rukopis] Jitka Fárová   .  2001 . 105 s., 88 s. tab., obr., m., graf. a fot. příl., 1 list vol. m. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Agroenergetika a její uplatnění ve výuce : závěrečná zpráva / J. Vráblíková, M. Farský, J. Pájtík, M. Šoch ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1996 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D00/300
 6. Agroenergetika a možnosti jejího rozvoje v severních Čechách : zpráva za řešení interního grantu za rok 2000 / Jaroslava Vráblíková, Martin Neruda, Petr Vráblík [a kol.] ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2000 . 7, 6, 18 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D00/100
 7. Agroenergetika : závěrečná zpráva za interní grant / Jaroslava Vráblíková [a kol.] ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1999 . 18 s., 25 s. text. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/100
 8. Alternativní zemědělství / Jaroslava Vráblíková, Vladislav Škrlant ; vyd. Ústav pro životní prostředí, Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem :  Ústav pro životní prostředí,  1991 . 20 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 9. Analýza krajiny na území Radovesické výsypky [rukopis] / Tomáš Čermák   .  2012 . 83 l., [1 l. vol. příl.]
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Analýza postupu (rozptylu) vlečky z požáru provozu UP2 ve Spolchemii dne 21.11.2002 a její možný vliv na změny v chemickém složení půdy a vegetace : (grant města Ústí nad Labem) : závěrečná zpráva projektu / Martin Novák...[et al.]   .  [Ústí nad Labem :  FŽP UJEP,  2003] . Nestr.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D00/100