Výsledky vyhledávání

 1. Adaptace denitrifikačních mikroorganismů imobilizovaných v polyvinylalkoholové matrici [rukopis] / Věra Pilařová   .  2013 . 204 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Akutní testy toxicity na žábronožkách Artemia salina [rukopis] / Kateřina Benediktová   .  2008 . 69, [21] l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Akutní toxicita směsí těžkých kovů pro vodní organismy [rukopis] / Tereza Dřevěná   .  2012 . 61 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Akutní toxicita směsí těžkých kovů pro vodní organismy [rukopis] / Šárka Šebestová   .  2009 . 115 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Analyticko-chemické hodnocení přirozeného rozkladu fekálií domácího skotu s důrazem na produkované plyny / Jan Hubáček   .  2018 . 62 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Analyticko-chemické hodnocení půdních mikrobních společenstev při fytoremediaci s využitím Miscantthus x giganteus / Michaela Holubová   .  2017 . 68 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Analýza mikrobních společenstev jeskynních sedimentů / Jana Jeriová   .  2015 . 60 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Analýza půdních mikrobních společenstev agrárních valů / Zuzana Reifová   .  2019 . 71 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Analýza půdních mikrobních společenstev na výsypkách / Eva Filusztková   .  2015 . 81 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Analýza půdních mikrobních společenstev v průběhu fytoremediace půd kontaminovaných těžkými kovy / Diana Nebeská   .  2016 . 57, 7 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100