Výsledky vyhledávání

 1. Ad iustitiam et bonum commune : proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku / Libor Jan, Dalibor Janiš a kolektiv   .  Brno :  Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy : prameny, země, kultura : Historický ústav AV ČR,  2010 . 299 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 2. Brno Vídni, Vídeň Brnu : zemské metropole a centrum říše v 19. století : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 22.-23. listopadu 2007 v Brně / k vydání připravili Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jiří Malíř = Brünn - Wien, Wien - Brünn : Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert : Sammelband mit Beiträgen der internationalen Tagung, die vom 22. bis 23. November 2007 in Brünn stattgefunden hat / herausgegeben von Lukáš Fasora, Jiří Hanuš und Jiří Malíř   .  Brno :  Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura,  2008 . 427 s., xxiv s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  rakouská knihovna10/000
 3. Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. Tomi VII, fasciculus quintus, Inde ab A. MCCLXXXIII usque ad A. MCCCVI. Scribarum manus continens / condidit Gustavus Friedrich ; continuaverunt Jindřich Šebánek et Sáša Dušková ; edidit Dalibor Havel   .  Brunae :  Sumptibus Centri Historiae Europae Centralis Investigandae,  2011 . 128 s., ccxlvi s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
 4. Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa : Mittelalter / herausgegeben von Karl Borchardt, Libor Jan   .  Brno :  Matice moravská für Das Forschungszentrum für die Geschichte Mitteleuropas: Quellen, Länder, Kultur,  2011 . 361 s., xx s. barev. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 5. JUDr. Václav Kounic a jeho doba / k vydání připravili Jiří Malíř a Martin Rája   .  Brno :  Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura,  2009 . 359 s., xlviii s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 6. Katalog listin a listů k VII. dílu Českého diplomatáře. I., (Zpracování diplomatického materiálu pro období květen 1283 - květen 1297) / [sestavil] Dalibor Havel   .  Brno :  Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura,  2011 . 432 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 7. Morava v časech markraběte Jošta / Libor Jan a kolektiv   .  Brno :  Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a občanské sdružení Jošt Moravský,  2012 . 209 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 8. Moravské vyrovnání z roku 1905 - možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference konané ve dnech 10.-11. listopadu 2005 v Brně / k vydání připravili Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jiří Malíř = Der Mährische Ausgleich von 1905 - Möglichkeiten und Grenzen für einen nationalen Ausgleich in Mitteleuropa : Sammelband mit Beiträgen der gleichnamigen internationalen Tagung, die vom 10. bis 11. November 2005 in Brünn stattgefunden hat / herausgegeben von Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jiří Malíř   .  Brno :  Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura,  2006 . 387 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 9. Myšlení a obraz v dějinách kultury : --studie, eseje, reflexe-- / Josef Válka   .  Brno :  Matice moravská,  2009 . 368 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr10/000
 10. Napoleonské války a historická paměť : sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21.-22. dubna 2005 v Brně / k vydání připravili Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jiří Malíř   .  Brno :  Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Muzeum Brněnska,  2005 . 407 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100