Výsledky vyhledávání

 1. atestační práce
  vysokoškolské kvalifikační práce
  vysokoškolské
  attestation theses
  Soubor forem a žánrů
 2. bakalářské práce
  vysokoškolské kvalifikační práce
  vysokoškolské
  bachelor's theses
  Soubor forem a žánrů
  (1) - Soubor forem a žánrů
  (4) - Knihy
  (1000+) - Vysokoškolské práce
 3. diplomové práce
  vysokoškolské kvalifikační práce
  vysokoškolské
  master's theses
  Soubor forem a žánrů
  (1) - Soubor forem a žánrů
  (1) - Seriály
  (14) - Knihy
  (1000+) - Vysokoškolské práce
 4. disertace
  disertační práce
  dizertační práce
  vysokoškolské kvalifikační práce
  vysokoškolské
  dissertations
  Soubor forem a žánrů
  (1) - Soubor forem a žánrů
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (52) - Knihy
  (164) - Vysokoškolské práce
 5. doktorské disertace
  vysokoškolské kvalifikační práce
  vysokoškolské
  higher doctoral dissertations
  Soubor forem a žánrů
  (1) - Soubor forem a žánrů
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (16) - Knihy
 6. habilitační práce
  docentské habilitační práce
  vysokoškolské kvalifikační práce
  vysokoškolské
  habilitation theses
  Soubor forem a žánrů
  (2) - Soubor forem a žánrů
  (11) - Knihy
  (52) - Vysokoškolské práce
 7. habilitační přednášky
  habilitační práce
  profesorské přednášky
  vysokoškolské kvalifikační práce
  habilitační práce
  vysokoškolské
  habilitation lectures
  Soubor forem a žánrů
  (1) - Soubor forem a žánrů
  (4) - Knihy
 8. kandidátské disertace
  aspirantské práce
  kandidátské disertační práce
  vysokoškolské kvalifikační práce
  vysokoškolské
  postgraduate dissertations
  Soubor forem a žánrů
  (1) - Soubor forem a žánrů
 9. profesorské přednášky
  inaugurační přednášky
  habilitační přednášky
  vysokoškolské kvalifikační práce
  vysokoškolské kvalifikační práce
  vysokoškolské
  inauguration lectures
  Soubor forem a žánrů
  (1) - Soubor forem a žánrů
  (3) - Knihy
 10. rigorózní práce
  doktorské práce
  vysokoškolské kvalifikační práce
  vysokoškolské
  doctoral dissertations
  Soubor forem a žánrů
  (1) - Soubor forem a žánrů
  (1) - Knihy
  (41) - Vysokoškolské práce