Výsledky vyhledávání

 1. autoři se zrakovým postižením
  zrakově postižení autoři
  autoři postižení zrakově
  autoři se zdravotním postižením
  osoby se zrakovým postižením
  autoři se zdravotním postižením
  osoby se zrakovým postižením
  authors with visual disabilities
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 2. děti se zrakovým postižením
  zrakově postižené děti
  děti zrakově postižené
  hluchoslepé děti
  nevidomé děti
  slabozraké děti
  děti se zdravotním postižením
  osoby se zrakovým postižením
  children with visual disabilities
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (30) - Knihy
  (11) - Vysokoškolské práce
 3. nevidomí
  nevidomé osoby
  osoby nevidomé
  slepci
  Braillovo písmo
  hluchoslepí
  nevidomé děti
  nevidomé ženy
  osoby se zbytky zraku
  slepota
  vodící psi pro nevidomé
  osoby se zrakovým postižením
  blind
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (5) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (13) - Vysokoškolské práce
 4. oftalmopedie
  tyflopedie
  oftalmopedové
  osoby se zrakovým postižením
  tyflografika
  tyflologie
  zraková terapie
  speciální pedagogika
  ophthalmopedia
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (9) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (11) - Knihy
 5. osoby se zbytky zraku
  osoby se zrakovým postižením
  osoby se zrakovým postižením
  nevidomí
  zrakové vady
  people with residual vision
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Vysokoškolské práce
 6. osoby se zdravotním postižením
  zdravotně postižení
  handicapované osoby
  hendikepované osoby
  lidé se zdravotním postižením
  osoby s postižením
  osoby s handicapem
  osoby s hendikepem
  postižené osoby
  postižení
  zdravotně postižené osoby
  osoby zdravotně postižené
  osoby s disabilitou
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  autoři se zdravotním postižením
  děti se zdravotním postižením
  mládež se zdravotním postižením
  osoby s mentálním postižením
  osoby s tělesným postižením
  osoby se sluchovým postižením
  osoby se zrakovým postižením
  sportovci se zdravotním postižením
  sportovkyně se zdravotním postižením
  umělci se zdravotním postižením
  asistenční technologie
  osobní autonomie
  osoby se specifickými potřebami
  Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  speciální andragogika
  nemocní
  balbutici
  osoby s mentálním postižením
  osoby s kombinovaným postižením
  osoby se sluchovým postižením
  osoby s tělesným postižením
  mládež se zdravotním postižením
  děti se zdravotním postižením
  sportovkyně se zdravotním postižením
  autoři se zdravotním postižením
  sportovci se zdravotním postižením
  umělci se zdravotním postižením
  osoby se zrakovým postižením
  sociálně ohrožené skupiny
  Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  alternativní a augmentativní komunikace
  defektologie
  handicap
  invalidé
  kompenzační cvičení
  kompenzační pomůcky
  osobní asistence
  psychologie handicapu
  somatopedie
  tísňová péče
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zařízení sociální péče
  zdravotní postižení
  balbutici
  osoby s kombinovaným postižením
  tělesně postižení
  zdravotně postižené děti
  zdravotně postižení autoři
  zdravotně postižení umělci
  sociálně ohrožené skupiny
  people with disabilities
  Osobe s oštećenjima
  sutrikusios sveikatos asmenys
  zdravotne postihnutí
  Funkcionalno ovirani ljudje
  Soubor věcných témat
  (32) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ČLÁNKY
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (101) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - Videozáznamy
  (119) - Vysokoškolské práce
  (5) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. slabozrací
  slabozraké osoby
  osoby slabozraké
  slabozrakost
  slabozraké děti
  osoby se zrakovým postižením
  low vision people
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (8) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 8. sportovci se zrakovým postižením
  zrakově postižení sportovci
  sportovci zrakově postižení
  osoby se zrakovým postižením
  sportovci se zdravotním postižením
  sportovci se zdravotním postižením
  osoby se zrakovým postižením
  sportsmen with visual disabilities
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 9. taktilní knihy
  knihy taktilní
  hmatové knihy
  knihy hmatové
  dotykové knihy
  knihy dotykové
  osoby se zrakovým postižením
  osoby se zrakovým postižením
  hmatové vnímání
  taktilní umění
  knihy
  tactile books
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
 10. tyflografika
  taktilní grafika
  grafika taktilní
  hmatová grafika
  grafika hmatová
  reliéfní grafika
  grafika reliéfní
  mapy pro zrakově postižené
  oftalmopedie
  osoby se zrakovým postižením
  tyflologie
  grafika
  typhlographics
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce