Výsledky vyhledávání

 1. agendové zpracování dat
  zpracování dat agendové
  zpracování dat
  agenda data processing
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
 2. analýza dat
  Pajek (software)
  Stata (software)
  data
  analýza chybějících hodnot
  víceúrovňová analýza
  zpracování dat
  data analysis
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (3) - ČLÁNKY
  (4) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (30) - Knihy
  (16) - Vysokoškolské práce
 3. 3.data

  data
  údaje
  datová úložiště
  kvalita dat
  big data
  datová žurnalistika
  časoprostorová data
  dopravní data
  archeologická data
  biologická data
  genetická data
  geografická data
  hydrologická data
  kategoriální data
  metadata
  obchodní data
  obrazová data
  prostorová data
  analýza dat
  databáze
  informace
  konverze dat
  ochrana dat
  sběr dat
  zpracování dat
  data
  Soubor věcných témat
  (23) - Soubor věcných témat
  (19) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 4. digitální forenzní analýza
  analýza forenzní digitální
  DFA (forenzní věda)
  forenzní analýza digitálních dat
  analýza digitálních dat forenzní
  forenzní vědy
  zpracování dat
  digital forensic analysis
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 5. distribuované zpracování dat
  zpracování dat distribuované
  Apache Hadoop (software)
  distribuované informační systémy
  zpracování dat
  distributed data processing
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
 6. dolování dat
  data mining
  dobývání dat
  těžení z dat
  vytěžování dat
  LISp-Miner (software)
  dobývání znalostí z databází
  zpracování dat
  data mining
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (14) - Knihy
 7. kódování
  teorie kódování
  QR kódy
  znakové sady
  zpracování dat
  tajné jazyky
  čárové kódy
  coding
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (8) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 8. kompozitní indikátory
  zpracování dat
  composite indicators
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
 9. komprese dat
  komprimace dat
  zpracování dat
  komprimační programy
  data compression
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - Knihy
  (3) - Vysokoškolské práce
 10. konverze dat
  převody formátů dat
  změny formátů dat
  datové formáty
  zpracování dat
  data
  data conversion
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat