Výsledky vyhledávání

 1. Charpyho zkouška
  zkoušení mechanických vlastností materiálů
  Charpy test
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
 2. mechanické vlastnosti materiálů
  vlastnosti materiálů mechanické
  zkoušení mechanických vlastností materiálů
  napětí materiálu
  pevnost
  plasticita
  pružnost
  tvrdost
  fyzikální vlastnosti materiálů
  mechanical properties of materials
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (31) - ČLÁNKY
  (5) - Knihy
  (7) - Vysokoškolské práce
 3. nanoindentace
  zkoušení mechanických vlastností materiálů
  nanoindentation
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
 4. smykové zkoušky
  zkoušení mechanických vlastností materiálů
  shear tests
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
 5. ultrazvukové zkoušení materiálů
  zkoušení materiálů ultrazvukové
  ultrazvukové testování materiálů
  testování materiálů ultrazvukové
  nedestruktivní zkoušení materiálů
  zkoušení mechanických vlastností materiálů
  ultrasonic material testing
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
 6. zkoušení materiálů
  testování materiálů
  materiály
  spolehlivost (technika)
  univerzální zkušební stroje
  fraktografie
  magnetická rezonance
  mikroskopické zkoumání materiálů
  nedestruktivní zkoušení materiálů
  radiografie
  zkoušení mechanických vlastností materiálů
  materiálové inženýrství
  zkušebnictví
  material testing
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (20) - ČLÁNKY
  (9) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 7. zkoušky na únavu materiálu
  únavové zkoušky
  zkoušení mechanických vlastností materiálů
  únava materiálu
  fatigue tests
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (6) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
 8. zkoušky ohybem
  ohybové zkoušky
  zkoušení mechanických vlastností materiálů
  flexure testing
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (2) - ČLÁNKY
 9. zkoušky opotřebení materiálu
  zkoušení mechanických vlastností materiálů
  opotřebení materiálu
  wear tests
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (9) - ČLÁNKY
 10. zkoušky tahem
  tahové zkoušky
  zkoušení tahem
  zkoušení mechanických vlastností materiálů
  tensile tests
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (5) - ČLÁNKY