Výsledky vyhledávání

 1. inovační politika
  inovace
  podpora vědy a výzkumu
  technologický rozvoj
  vědní politika
  veřejná politika
  innovation policy
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
 2. politická analýza
  analýza politická
  analýza politiky
  policy analysis
  politické analytičky
  političtí analytici
  politika
  veřejná politika
  policy analysis
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (5) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 3. politika
  vládnutí
  delegování pravomocí
  ekonomie a politika
  filozofie a politika
  filozofie politiky
  homosexualita a politika
  jazyk a politika
  kabinetní politika
  klientelismus
  konfucianismus a politika
  kritika politiky
  kultura a politika
  literatura a politika
  masmédia a politika
  mládež v politice
  náboženství a politika
  politická analýza
  politická korektnost
  politická opozice
  politické dějiny
  politické prognózování
  politický management
  politický marketing
  politický mesianismus
  politika a vláda
  právo a politika
  sociologie politiky
  společnost a politika
  umění a politika
  veřejná politika
  vnitřní politika
  věda a politika
  politics
  Soubor věcných témat
  (34) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (4) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (36) - ČLÁNKY
  (7) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (639) - Knihy
  (52) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (22) - Vysokoškolské práce
  (346) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. think tanky
  experti
  intelektuální spolupráce
  politické poradenství
  politické poradkyně
  političtí poradci
  poradenské organizace
  veřejná politika
  veřejný zájem
  výzkumné ústavy
  věda a politika
  vědecké instituce a organizace
  think tanks
  Soubor věcných témat
  (12) - Soubor věcných témat
 5. transparentnost (politika)
  transparentnost politiky
  otevřenost politiky
  průhlednost politiky
  transparentnost veřejné správy
  etika veřejné správy
  politická etika
  veřejná správa
  veřejná politika
  transparency in government
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 6. veřejná správa
  správa veřejná
  transparentnost (politika)
  neslučitelnost funkcí
  transparentnost (politika)
  neslučitelnost funkcí
  decentralizace
  ekonomika veřejné správy
  elektronická veřejná správa
  finanční kontrola
  informační systémy veřejné správy
  kontrolní orgány
  kontrolní činnost
  management veřejné správy
  nečinnost veřejné správy
  pozemková správa
  působnost veřejné správy
  správní dějiny
  správní obvody
  správní orgány
  státní správa
  územní samospráva
  územní správa
  byrokracie
  etika veřejné správy
  konflikt zájmů
  občanské poradenství
  společný hodnotící rámec (model)
  stížnosti občanů
  veřejná politika
  veřejné služby
  public administration
  Soubor věcných témat
  (27) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (7) - ČLÁNKY
  (6) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (241) - Knihy
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (79) - Vysokoškolské práce
  (43) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. veřejný zájem
  zájem veřejný
  národní zájem
  think tanky
  veřejná politika
  veřejná volba
  veřejně prospěšné stavby
  whistleblowing
  public interest
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (6) - Knihy