Výsledky vyhledávání

 1. autonomní učení
  učení autonomní
  vzdělávání
  učení
  learner autonomy
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
 2. autoregulace učení
  metakognice
  sebevzdělávání
  sebeřízení
  učení
  self-regulated learning
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  (4) - Vysokoškolské práce
 3. behaviorální terapie
  terapie behaviorální
  behaviorální hodnocení
  dialekticko-behaviorální terapie
  kognitivní terapie
  kognitivně-behaviorální terapie
  učení
  psychoterapie
  terapie
  behavioral therapy
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (6) - Knihy
 4. doučování
  školní úspěšnost
  mimoškolní vzdělávání
  problémoví žáci
  tutorství
  školní neúspěšnost
  učení
  výchova a vzdělávání
  remedial education
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
 5. instrumentální obohacování (metoda)
  obohacování instrumentální (metoda)
  instrumentální obohacení (metoda)
  obohacení instrumentální (metoda)
  Feuersteinův program instrumentálního obohacování
  FIE (metoda)
  poznávání
  rozvoj myšlení
  učení
  vyučovací metody
  instrumental enrichment
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 6. kompetence k učení
  způsobilost k učení
  klíčové kompetence
  učení
  competencies for learning
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (6) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 7. koncentrace (psychologie)
  duševní koncentrace
  koncentrace duševní
  soustředění (psychologie)
  multitasking (psychologie)
  paměť
  pozornost
  rozvoj osobnosti
  snoezelen
  učení
  všímavost
  myšlení
  concentration (psychology)
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (15) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 8. motorické učení
  učení motorické
  motorické schopnosti
  učení
  tělesná výchova
  pohybová výchova
  učení
  motor learning
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
 9. myšlenkové mapy
  mapy myšlenkové
  mentální mapy
  mapy mentální
  psychologie
  geografický prostor
  kreativita
  mozek
  tvůrčí myšlení
  učení
  řešení problémů
  mind maps
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (16) - Knihy
  (4) - Vysokoškolské práce
 10. 10.paměť

  paměť
  zapomínání
  psychologie
  zapomínání
  koncentrace (duchovní život)
  autobiografická paměť
  mnemotechnika
  poruchy paměti
  prospektivní paměť
  sociální paměť
  trénink paměti
  vzpomínky
  učení
  memory
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (54) - Knihy
  (7) - Vysokoškolské práce