Výsledky vyhledávání

 1. aplikovaná statistika
  statistika aplikovaná
  geostatistika
  statistika
  applied statistics
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (9) - Knihy
 2. dějiny statistiky
  statistika dějiny
  statistika
  history of statistics
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
 3. ekonomická statistika
  hospodářská statistika
  statistika ekonomická
  statistika hospodářská
  DSI Campus Solution (databáze)
  ekonomické ukazatele
  ekonomie
  statistika
  economic statistics
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (4) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (69) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Vysokoškolské práce
 4. matematická statistika
  statistika matematická
  Fisherova informace
  aritmetický průměr
  asymptotická statistika
  biometrika
  prostorová statistika
  robustní statistika
  statistická analýza
  statistické metody
  statistické modely
  výpočetní statistika
  statistika
  metoda nejmenších čtverců
  mathematical statistics
  Soubor věcných témat
  (12) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (4) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (157) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (7) - Vysokoškolské práce
 5. popisná statistika
  deskriptivní statistika
  statistika popisná
  statistika deskriptivní
  statistika
  descriptive statistics
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
 6. sběr dat
  statistická šetření
  data
  demografický výzkum
  statistika
  data collection
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (7) - Knihy
  (6) - Vysokoškolské práce
 7. sociální statistika
  statistika sociální
  sociální ukazatele
  statistika
  social statistics
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (24) - Knihy
 8. soudní statistika
  statistika soudní
  statistika
  soudnictví
  judicial statistics
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 9. statistici
  profese
  statistika
  statisticians
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 10. statistická klasifikace
  klasifikace statistická
  kategorizace a klasifikace
  statistika
  demografie
  klasifikace věd
  sociologie
  statistical classification
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat