Výsledky vyhledávání

 1. akční výzkum
  výzkum akční
  sociální výzkum
  action research
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (5) - Knihy
 2. biografická metoda
  biografie (výzkumná metoda)
  biografické metody
  metoda biografická
  metody biografické
  biografie
  narativita
  orální historie
  sociální výzkum
  biographical method
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (11) - Knihy
 3. dotazníky
  dotazníkové šetření
  sociální výzkum
  dotazování
  questionnaires
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (6) - ČLÁNKY
  (18) - Knihy
  (150) - Vysokoškolské práce
 4. dotazování
  kladení otázek
  sociální komunikace
  sociální výzkum
  dotazníky
  rozhovor
  questioning
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
  (18) - Vysokoškolské práce
 5. hloubkový rozhovor
  hloubkové interview
  interview hloubkové
  rozhovor hloubkový
  kvalitativní výzkum
  marketingový výzkum
  rozhovor
  sociální výzkum
  in-depth interview
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 6. komparativní výzkum
  srovnávací výzkum
  výzkum komparativní
  výzkum srovnávací
  srovnávací metody
  sociální výzkum
  comparative research
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (10) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 7. obsahová analýza
  analýza obsahová
  obsahová analýza dokumentů
  sociální výzkum
  mediální komunikace
  politická komunikace
  content analysis
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (7) - Knihy
 8. rozhovor
  interview (výzkumná metoda)
  interview
  dotazování
  diagnostický rozhovor
  hloubkový rozhovor
  motivační rozhovor
  interpersonální komunikace
  sociální výzkum
  žurnalistika
  interview
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (25) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - Vysokoškolské práce
  (8) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 9. sociálněpedagogický výzkum
  výzkum sociálněpedagogický
  sociální pedagogika
  pedagogický výzkum
  sociální výzkum
  social educational research
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (23) - Knihy
  (6) - Vysokoškolské práce
 10. sociálněpsychologický výzkum
  výzkum sociálněpsychologický
  sociální psychologie
  sociální výzkum
  psychologický výzkum
  social psychological research
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (14) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce