Výsledky vyhledávání

 1. aktivizace seniorů
  aktivní stárnutí
  senioři
  zdravotně-sociální služby
  péče o seniory
  sociální práce
  activation of seniors
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  (24) - Vysokoškolské práce
 2. case management
  komplexní péče
  péče komplexní
  koordinovaná péče
  péče koordinovaná
  případové konference
  koordinovaná rehabilitace
  lékařská péče
  sociální práce
  drogově závislí
  duševně nemocní
  case management
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 3. dějiny sociální práce
  sociální práce dějiny
  sociální práce
  history of social work
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (6) - Knihy
 4. dlouhodobá péče
  péče dlouhodobá
  služby dlouhodobé péče
  péče o dlouhodobě nemocné
  sociální práce
  sociální služby
  long-term care
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
 5. dobrovolnictví
  dobrovolná činnost
  činnost dobrovolná
  Mezinárodní rok dobrovolníků (2001)
  dobrovolnice
  dobrovolníci
  občanská angažovanost
  sociální práce
  voluntarism
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (6) - Knihy
  (50) - Vysokoškolské práce
 6. drogová prevence
  prevence drogová
  protidrogová prevence
  prevence protidrogová
  sociální práce
  boj proti drogám
  drogová kriminalita
  drogová závislost
  drogy
  protidrogová politika
  užívání drog
  výroba a distribuce drog
  drug abuse prevention
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (43) - Knihy
  (54) - Vysokoškolské práce
 7. facilitace
  skupinová facilitace
  sociální komunikace
  sociální práce
  mediace
  řešení problémů
  management konfliktů
  group facilitation
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 8. feministická sociální práce
  práce sociální feministická
  ženská sociální práce
  práce sociální ženská
  feministické teorie sociální práce
  teorie sociální práce feministické
  feminismus
  gender
  sociální práce
  feminist social work
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
 9. interkulturní práce
  interkulturní sociální práce
  práce interkulturní
  práce sociální interkulturní
  imigranti
  integrace imigrantů
  interkulturní komunikace
  mediace
  sociální integrace
  pomáhající profese
  sociální práce
  intercultural social work
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (2) - Vysokoškolské práce
 10. komunitní práce
  práce komunitní
  deinstitucionalizace
  komunitní centra
  komunitní knihovny
  komunitní plánování
  komunitní zahrady
  komunitou podporované zemědělství
  komunity (sociologie)
  terapeutické komunity
  komunitní ošetřovatelství
  komunitní tlumočení
  sociální práce
  community work
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (16) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  (13) - Vysokoškolské práce