Výsledky vyhledávání

 1. Baťova soustava řízení
  batismus
  Baťův systém
  Baťův systém řízení
  kultura organizace
  společenská odpovědnost firem
  sociální politika podniku
  podnikový management
  Bata system of management
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
 2. fond kulturních a sociálních potřeb
  FKSP
  finance podniku
  závodní stravování
  sociální politika podniku
  social and cultural welfare fund
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 3. kultura organizace
  firemní kultura
  podniková kultura
  360stupňová zpětná vazba
  Baťova soustava řízení
  firemní prezentace
  kultura školy
  sociologie řízení
  sociální audit
  sociální politika podniku
  zaměstnanecké výhody
  identita organizace
  corporate culture
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (50) - Knihy
  (51) - Vysokoškolské práce
 4. personální management
  personalistika
  personální politika
  řízení lidských zdrojů
  rozvoj lidských zdrojů
  personální řízení
  management lidských zdrojů
  management personální
  řízení personální
  politika personální
  kádrová politika komunistické strany
  personalistky
  personalisté
  personální informační systémy
  personální služby
  slaďování rodinného a pracovního života
  sociální audit
  age management
  assessment centra
  diversity management
  fluktuace zaměstnanců
  hodnocení pracovníků
  interní marketing
  kompetenční modely
  outplacement
  personální audit
  personální marketing
  povýšení zaměstnanců
  propouštění zaměstnanců
  přijímací řízení
  sociální politika podniku
  talent management
  řízení pracovního výkonu
  management
  personnel management
  Soubor věcných témat
  (24) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (10) - ČLÁNKY
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (290) - Knihy
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videozáznamy
  (235) - Vysokoškolské práce
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. pracovní podmínky
  podmínky pracovní
  bezpečnost práce
  hygiena práce
  mzdy
  platy
  pracovní doba
  pracovní prostředí
  pracovní vztahy
  sociální politika podniku
  práce
  working conditions
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (4) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (28) - Knihy
  (14) - Vysokoškolské práce
 6. slaďování rodinného a pracovního života
  slaďování rodiny a zaměstnání
  slaďování práce a rodiny
  slaďování pracovního a rodinného života
  slaďování pracovního a osobního života
  slaďování profesního a rodinného života
  slaďování práce a osobního života
  sladění práce a rodiny
  harmonizace práce a osobního života
  work-life balance
  slaďování soukromého a pracovního života
  gender
  organizace práce
  personální management
  profesní uplatnění
  péče o děti
  rovnost příležitostí
  sociální politika podniku
  zaměstnanost žen
  práce
  rodina
  work-life balance
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  (4) - Vysokoškolské práce
 7. společenská odpovědnost firem
  odpovědnost firem společenská
  sociální odpovědnost firem
  společenská odpovědnost podniku
  sociální odpovědnost podniku
  podniková sociální odpovědnost
  firemní sociální odpovědnost
  firemní angažovanost
  firemní občanství
  občanská angažovanost podniku
  corporate citizenship
  sociální odpovědnost organizací
  společenská odpovědnost organizací
  CSR (corporate social responsibility)
  odpovědnost firem sociální
  odpovědnost podniku společenská
  odpovědnost podniku sociální
  odpovědnost podniková sociální
  odpovědnost firemní sociální
  angažovanost firemní
  občanství firemní
  angažovanost podniku občanská
  odpovědnost organizací sociální
  odpovědnost organizací společenská
  Baťova soustava řízení
  Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj (ocenění)
  environmentální strategie
  korporátní compliance
  manažerská etika
  odpovědnost
  sociální audit
  sociální politika podniku
  společensky odpovědné investování
  zelený marketing
  environmentální odpovědnost
  firemní filantropie
  stakeholders
  podnikový management
  corporate social responsibility
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (5) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (20) - Knihy
  (15) - Vysokoškolské práce
 8. zaměstnanecké výhody
  zaměstnanecké benefity
  výhody zaměstnanecké
  benefity zaměstnanecké
  benefity zaměstnanců
  sociální politika podniku
  kultura organizace
  employee fringe benefits
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (4) - Knihy
  (40) - Vysokoškolské práce
 9. závodní stravování
  stravování zaměstnanců
  podnikové stravování
  stravování závodní
  stravování podnikové
  neveřejné stravování
  sociální politika podniku
  fond kulturních a sociálních potřeb
  employees catering
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce