Výsledky vyhledávání

 1. bezdomovci
  bezdomovkyně
  marginální skupiny
  sociálně ohrožené skupiny
  azylové domy
  bezdomovectví
  homeless persons
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (12) - Knihy
  (16) - Vysokoškolské práce
 2. bezdomovkyně
  ženy bez domova
  azylové domy
  bezdomovci
  bezdomovectví
  marginální skupiny
  sociálně ohrožené skupiny
  homeless women
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
 3. děti se sociálním znevýhodněním
  sociálně znevýhodněné děti
  děti sociálně znevýhodněné
  ohrožené děti
  mládež se sociálním znevýhodněním
  sociálně ohrožené rodiny
  chudé děti
  děti imigrantů
  děti uprchlíků
  problémové děti
  týrané děti
  zanedbávané děti
  děti
  sociálně ohrožené skupiny
  children with social disadvantage
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (6) - Knihy
  (3) - Vysokoškolské práce
 4. Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  významné roky
  diskriminace
  občanská práva
  rovné postavení mužů a žen
  sociálně ohrožené skupiny
  European Year of Equal Opportunities for All (2007)
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
 5. 5.chudí

  chudí
  chudé děti
  sociálně ohrožené skupiny
  chudoba
  příjemci sociálních dávek
  žebráci
  poor
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (8) - Knihy
 6. marginální skupiny
  okrajové skupiny
  skupiny marginální
  skupiny okrajové
  dalité
  marginalizace
  sociální vyloučení
  sociálně ohrožené skupiny
  bezdomovci
  bezdomovkyně
  žebráci
  social marginality
  Društvena marginalnost
  kraštutinumai, socialiniai
  marginálne skupiny
  Družbena marginalnost
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (15) - Knihy
 7. mládež se sociálním znevýhodněním
  sociálně znevýhodněná mládež
  mládež sociálně znevýhodněná
  děti se sociálním znevýhodněním
  sociálně ohrožené rodiny
  problémová mládež
  riziková mládež
  týraná mládež
  mládež
  sociálně ohrožené skupiny
  youth with social disadvantage
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (3) - Vysokoškolské práce
 8. nezaměstnaní
  sociálně ohrožené skupiny
  nezaměstnanost
  unemployed
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (14) - Vysokoškolské práce
 9. osoby se zdravotním postižením
  zdravotně postižení
  handicapované osoby
  hendikepované osoby
  lidé se zdravotním postižením
  osoby s postižením
  osoby s handicapem
  osoby s hendikepem
  postižené osoby
  postižení
  zdravotně postižené osoby
  osoby zdravotně postižené
  osoby s disabilitou
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  autoři se zdravotním postižením
  děti se zdravotním postižením
  mládež se zdravotním postižením
  osoby s mentálním postižením
  osoby s tělesným postižením
  osoby se sluchovým postižením
  osoby se zrakovým postižením
  sportovci se zdravotním postižením
  sportovkyně se zdravotním postižením
  umělci se zdravotním postižením
  asistenční technologie
  osobní autonomie
  osoby se specifickými potřebami
  Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  speciální andragogika
  nemocní
  balbutici
  osoby s mentálním postižením
  osoby s kombinovaným postižením
  osoby se sluchovým postižením
  osoby s tělesným postižením
  mládež se zdravotním postižením
  děti se zdravotním postižením
  sportovkyně se zdravotním postižením
  autoři se zdravotním postižením
  sportovci se zdravotním postižením
  umělci se zdravotním postižením
  osoby se zrakovým postižením
  sociálně ohrožené skupiny
  Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  alternativní a augmentativní komunikace
  defektologie
  handicap
  invalidé
  kompenzační cvičení
  kompenzační pomůcky
  osobní asistence
  psychologie handicapu
  somatopedie
  tísňová péče
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zařízení sociální péče
  zdravotní postižení
  balbutici
  osoby s kombinovaným postižením
  tělesně postižení
  zdravotně postižené děti
  zdravotně postižení autoři
  zdravotně postižení umělci
  sociálně ohrožené skupiny
  people with disabilities
  Osobe s oštećenjima
  sutrikusios sveikatos asmenys
  zdravotne postihnutí
  Funkcionalno ovirani ljudje
  Soubor věcných témat
  (32) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ČLÁNKY
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (96) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - Videozáznamy
  (117) - Vysokoškolské práce
  (5) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 10. osoby společensky nepřizpůsobené
  osoby sociálně nepřizpůsobené
  sociálně nepřizpůsobené osoby
  společensky nepřizpůsobené osoby
  sociálně ohrožené skupiny
  socially maladjusted persons
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce