Výsledky vyhledávání

 1. balkánské jazyky
  jazyky balkánské
  jazyky
  albánština
  balkánská filologie
  románské jazyky
  slovanské jazyky
  řečtina
  Balkan Peninsula languages
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (6) - Knihy
 2. indoevropské jazyky
  jazyky indoevropské
  albánština
  anatolské jazyky
  arménština
  baltské jazyky
  dardské jazyky
  germánské jazyky
  ilyrština
  indické jazyky
  indoevropština
  italické jazyky
  jazykové vlivy (indoevropské)
  keltské jazyky
  románské jazyky
  slovanské jazyky
  thráčtina
  tocharština
  íránské jazyky
  řečtina
  indoevropeistika
  jazyky
  Indo-european languages
  Soubor věcných témat
  (20) - Soubor věcných témat
  (16) - Knihy
 3. jazykové vlivy (slovanské)
  vlivy jazykové (slovanské)
  slovanské jazyky
  jazykové vlivy
  language influence of Slavic
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 4. jihoslovanské jazyky
  jazyky jihoslovanské
  srbština
  černohorština
  černohorština
  bosenština
  bulharština
  chorvatština
  makedonština
  slovinština
  srbochorvatština
  slovanské jazyky
  South Slavic languages
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
 5. novoslověnština
  slovanské jazyky
  umělé jazyky
  Neoslavonic language
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 6. praslovanština
  slovanské jazyky
  staroslověnština
  Proto-Slavic language
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (6) - Knihy
 7. překlady do slovanských jazyků
  překlady ze slovanských jazyků
  překlady do bulharštiny
  překlady do běloruštiny
  překlady do chorvatštiny
  překlady do církevní slovanštiny
  překlady do kašubštiny
  překlady do makedonštiny
  překlady do polštiny
  překlady do rusínštiny
  překlady do ruštiny
  překlady do slovenštiny
  překlady do slovinštiny
  překlady do srbštiny
  překlady do ukrajinštiny
  překlady do češtiny
  překlady
  slovanské jazyky
  translations into Slavic languages
  Soubor věcných témat
  (17) - Soubor věcných témat
 8. překlady ze slovanských jazyků
  překlady do slovanských jazyků
  překlady
  slovanské jazyky
  translations from Slavic languages
  Soubor věcných témat
  (13) - Soubor věcných témat
 9. slovanská filologie
  filologie slovanská
  bulharská filologie
  běloruská filologie
  chorvatská filologie
  lužickosrbská filologie
  makedonská filologie
  polská filologie
  ruská filologie
  slovenská filologie
  slovinská filologie
  srbská filologie
  ukrajinská filologie
  česká filologie
  filologie
  slavistika
  balkánská filologie
  filologové
  slovanské jazyky
  slovanské literatury
  Slavic philology
  Soubor věcných témat
  (18) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (28) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 10. východoslovanské jazyky
  jazyky východoslovanské
  běloruština
  rusínština
  ruština
  ukrajinština
  slovanské jazyky
  East Slavic languages
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy