Výsledky vyhledávání

 1. globální vládnutí
  vládnutí globální
  globální governance
  governance globální
  globální vláda
  vláda globální
  světová vláda
  vláda světová
  nadnárodní vládnutí
  vládnutí nadnárodní
  vládnutí
  globalizace
  vláda
  mezinárodní spolupráce
  mezinárodní instituce a organizace
  víceúrovňové vládnutí
  světová politika
  světová ekonomika
  politický systém
  vládní formy
  global governance
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (10) - Knihy
 2. politická moc
  moc politická
  politické vedení
  vedení politické
  bipolarita (mezinárodní vztahy)
  legitimita moci
  spor o investituru
  moc
  politický systém
  political power
  Politička moć
  politinė valdžia
  Politička moć
  politická moc
  Politična moč
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (3) - ČLÁNKY
  (85) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 3. politické ideologie
  ideologie politické
  kvazináboženství
  politické náboženství
  politické teorie
  politický mesianismus
  agrarismus
  anarchismus
  anarchosyndikalismus
  atlantismus
  austroslavismus
  bílý supremacismus
  ekosocialismus
  eurasijství
  eurokomunismus
  iberismus
  islamismus
  kemalismus
  komunalismus
  národní socialismus
  národní zájem
  panafrikanismus
  panamerikanismus
  panasianismus
  panevropeismus
  pangermanismus
  panislamismus
  panslavismus
  postanarchismus
  progresivismus (politika)
  revanšismus
  sionismus
  slovanství
  thatcherismus
  čechoslovakismus
  ideologie
  politický systém
  politologie
  political ideologies
  Političke ideologije
  politinės ideologijos
  politické ideológie
  Politične ideologije
  Soubor věcných témat
  (35) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (64) - Knihy
  (8) - Vysokoškolské práce
 4. politické náboženství
  náboženství politické
  politická náboženství
  náboženství politická
  sakralizace politiky
  totalitarismus
  civilní náboženství
  náboženství a politika
  politické ideologie
  politický systém
  sociální identita
  filozofie dějin
  politická filozofie
  political religion
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
 5. politické strany
  strany politické
  archivy politických stran a hnutí
  financování politických stran a hnutí
  politická hnutí
  politická identita
  politická opozice
  politická symbolika
  politické programy
  političtí kandidáti
  předsedkyně politických stran
  předsedové politických stran
  realismus (politika)
  stranické systémy
  stranický tisk
  časopisy politických stran a hnutí
  agrární strany
  dělnické strany
  ekologické strany
  etnické politické strany a hnutí
  eurostrany
  girondisté
  ilegální strany a hnutí
  islamistické strany a hnutí
  komunistické strany
  konzervativní strany
  křesťanské strany
  levice
  liberální strany
  mladočeši
  monarchistické strany
  nacionalistické strany
  národní socialismus
  opoziční politické strany
  parlamentní kluby
  parlamentní většina
  politické koalice
  politický střed
  pravice
  radikální strany
  regionální strany a hnutí
  rozpuštění politických stran a hnutí
  separatistické strany
  socialistické strany
  sociální demokracie
  staročeši
  stranická disciplína
  stranické sjezdy
  systém dvou politických stran
  teroristické organizace
  vnitrostranické diskuse
  vnitrostranické frakce
  zákaz politických stran
  členové politických stran a hnutí
  živnostenské strany
  politické instituce a organizace
  politický systém
  veřejně prospěšné organizace
  political parties
  Političke stranke
  partijos ir politiniai judėjimai
  Politički partii
  politické strany
  Politične stranke
  Soubor věcných témat
  (57) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (8) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (232) - Knihy
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (51) - Vysokoškolské práce
  (1) - ***nezařazeno***
  (23) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 6. soudní moc
  moc soudní
  judikativa
  justice
  dělba moci
  moc
  delegování pravomocí
  politický systém
  nezávislost soudců
  judicial power
  teisminė valdžia
  Sudska vlast
  súdna moc
  Sodna oblast
  władza sądowa
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (6) - Knihy
 7. státní režim
  režim státní
  autoritativní režimy
  demokracie
  komunistický režim
  totalitní režimy
  politický systém
  state regime
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (2) - Vysokoškolské práce
 8. víceúrovňové vládnutí
  vládnutí víceúrovňové
  víceúrovňový politický systém
  politický systém víceúrovňový
  systém politický víceúrovňový
  nadnárodní vládnutí
  vládnutí nadnárodní
  mnohoúrovňové vládnutí
  vládnutí mnohoúrovňové
  globální vládnutí
  politický systém
  globální vládnutí
  vládní formy
  evropská integrace
  mezinárodní instituce a organizace
  multi-level governance
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (5) - Knihy
 9. vládní formy
  formy vládní
  formy vlády
  vládní systémy
  systémy vládní
  státní zřízení
  zřízení státní
  globální vládnutí
  vláda
  absolutismus
  byzantinismus
  císařství
  demokracie
  diktatura
  feudalismus
  knížectví
  liberální demokracie
  monarchie
  oligarchie
  prezidentský systém vlády
  prvotní vládní formy
  republika
  samoděržaví
  teokracie
  víceúrovňové vládnutí
  politický systém
  system of government
  Sustav vlasti
  valdymo sistema
  Sistemi na vladeenje
  vládne formy
  Politični sistem
  Soubor věcných témat
  (20) - Soubor věcných témat
  (28) - Knihy
 10. volební systémy
  systémy volební
  přerozdělování mandátů
  preferenční hlasování
  primárky
  smíšený volební systém
  poměrný volební systém
  většinový volební systém
  volební reformy
  politický systém
  electoral systems
  rinkimų sistemos
  Izborni sistemi
  volebné systémy
  Volilni sistemi
  systemy wyborcze
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (25) - Knihy
  (12) - Vysokoškolské práce