Výsledky vyhledávání

 1. dějiny ošetřovatelství
  ošetřovatelství dějiny
  dějiny lékařství
  ošetřovatelství
  history of nursing
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  (5) - Vysokoškolské práce
 2. komunitní ošetřovatelství
  ošetřovatelství komunitní
  komunitní práce
  ošetřovatelství
  komunity (sociologie)
  community nursing
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (6) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 3. multikulturní ošetřovatelství
  transkulturní ošetřovatelství
  ošetřovatelství transkulturní
  ošetřovatelství multikulturní
  ošetřovatelství
  multikulturalismus
  multicultural nursing
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  (6) - Vysokoškolské práce
 4. obvazové techniky
  techniky obvazové
  ošetřovatelství
  obvazy
  bandages and bandaging
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 5. ošetřovatelé
  ošetřovatelky
  ošetřovatelství
  ošetřovatelský personál
  male nurses
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 6. ošetřovatelky
  ošetřovatelé
  ošetřovatelství
  ošetřovatelský personál
  nurses
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. ošetřovatelská dokumentace
  dokumentace ošetřovatelská
  zdravotnická dokumentace
  dokumentace
  ošetřovatelství
  nursing documentation
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (7) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 8. ošetřovatelská péče
  péče ošetřovatelská
  ošetřovatelský personál
  ošetřovatelství
  poporodní péče
  perioperační péče
  polohování pacienta
  předoperační příprava
  zdravotní výkony
  nursing care
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (81) - Knihy
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (25) - Vysokoškolské práce
  (10) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 9. ošetřovatelské diagnózy
  diagnózy ošetřovatelské
  diagnostika (lékařství)
  ošetřovatelství
  nursing diagnosis
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (12) - Knihy
 10. ošetřovatelský personál
  personál ošetřovatelský
  ošetřovatelská péče
  ošetřovatelé
  ošetřovatelé
  zdravotničtí pracovníci
  ošetřovatelky
  ošetřovatelství
  nursing staff
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (4) - Vysokoškolské práce