Výsledky vyhledávání

 1. antiošský patriarchát
  patriarchát antiošský
  organizace a struktura církve
  patriarcháty
  Antioch patriarchate
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor geografických jmen
 2. arcidiecéze
  arcibiskupství
  proboštství
  vikariáty
  organizace a struktura církve
  diecéze
  eparchie
  archdioceses
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (5) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 3. církev
  křesťanská církev
  ženy v církvi
  autorita církve
  církevní dějiny
  církevní život
  organizace a struktura církve
  skrytá církev
  stát a církev
  comunio
  církve
  eklesiologie
  kritika církve
  plenární sněmy
  reforma církve
  synodalita
  církevní život
  church
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (40) - Knihy
  (9) - Vysokoškolské práce
 4. církevní správa
  správa církevní
  duchovní správa
  správa duchovní
  erekční knihy
  organizace a struktura církve
  církve
  administration and management of the church
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (44) - Knihy
  (4) - Vysokoškolské práce
 5. církevní úřady
  úřady církevní
  služby v církvi
  arcibiskupský úřad
  arciopatský úřad
  biskupský úřad
  nunciatury
  opatský úřad
  papežství
  pontifikát
  superintendenti
  organizace a struktura církve
  church offices
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
 6. diecéze
  biskupství
  farnosti
  proboštství
  vikariáty
  organizace a struktura církve
  arcidiecéze
  eparchie
  exarcháty
  dioceses
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (15) - Knihy
 7. eparchie
  exarcháty
  organizace a struktura církve
  východní křesťanské církve
  arcidiecéze
  diecéze
  eparchy
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
 8. konstantinopolský patriarchát
  patriarchát konstantinopolský
  cařihradský patriarchát
  patriarchát cařihradský
  organizace a struktura církve
  patriarcháty
  Patriarchate of Constantinople
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 9. patriarcháty
  akvilejský patriarchát
  antiošský patriarchát
  konstantinopolský patriarchát
  organizace a struktura církve
  patriarchates
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
 10. staršovstva
  rady starších
  presbyterstva
  služby v církvi
  evangelické sbory
  organizace a struktura církve
  councils of elders
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat