Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 24  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^ujep_us_auth a0016030 t150a^"
 1. ekologické limity těžby
  limity těžby
  těžební limity
  ochrana životního prostředí
  těžba nerostných surovin
  ecological mining limits
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (10) - Vysokoškolské práce
 2. ekoteologie
  ekologická teologie
  teologie ekologická
  environmentální etika
  environmentální odpovědnost
  ochrana životního prostředí
  svět (náboženství)
  křesťanská teologie
  praktická teologie
  ecotheology
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 3. ekoterorismus
  ekologický terorismus
  environmentální terorismus
  terorismus
  ekologická hnutí
  ochrana životního prostředí
  ohrožení životního prostředí
  eco-terrorism
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
 4. environmentální normy
  normy environmentální
  ISO 14000 (normy jakosti)
  normy a standardy
  environmentální management
  ochrana životního prostředí
  normy a standardy
  environmental standards
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
 5. environmentální odpovědnost
  odpovědnost za životní prostředí
  odpovědnost za ekologické škody
  odpovědnost za poškození životního prostředí
  ručení za škody na životním prostředí
  odpovědnost environmentální
  ekoteologie
  environmentální etika
  ochrana životního prostředí
  udržitelný rozvoj
  životní prostředí
  odpovědnost
  společenská odpovědnost firem
  environmental responsibility
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (18) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 6. environmentální politika
  politika environmentální
  ekologická politika
  politika ekologická
  politika životního prostředí
  ekopolitika
  ekosocialismus
  environmentální spravedlnost
  ochrana životního prostředí
  zelená ekonomika
  ekodesign
  ekolabeling
  emisní práva
  environmentální daně
  environmentální poplatky
  internalizace externalit
  krajinotvorné programy
  posuzování životního cyklu
  životní prostředí
  environmental policy
  Soubor věcných témat
  (13) - Soubor věcných témat
  (23) - ČLÁNKY
  (9) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (243) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (27) - Vysokoškolské práce
  (7) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. environmentální žurnalistika
  žurnalistika environmentální
  ochrana životního prostředí
  životní prostředí
  žurnalistika
  environmental journalism
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
 8. imisní limity
  limity imisní
  ochrana životního prostředí
  imise
  koncentrace znečišťujících látek
  ambient air quality standards
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (6) - ČLÁNKY
  (2) - Knihy
  (3) - Vysokoškolské práce
 9. integrovaná prevence a omezování znečištění
  IPPC (životní prostředí)
  ochrana životního prostředí
  odpadové hospodářství
  integrated pollution prevention and control
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (4) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 10. ochrana biosféry
  ochrana životního prostředí
  biosféra
  ochrana živé přírody
  genové banky
  biosphere protection
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.