Výsledky vyhledávání

 1. dlouhodobě nemocní
  nemocní dlouhodobě
  nemocní
  léčebny dlouhodobě nemocných
  nevyléčitelně nemocní
  péče o dlouhodobě nemocné
  long-term care patients
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
 2. nemocní
  nemoci
  osoby se zdravotním postižením
  pacienti
  svátost nemocných
  HIV pozitivní
  astmatici
  chronicky nemocní
  diabetici
  dlouhodobě nemocní
  kardiaci
  malomocní
  nemocné děti
  nemocní AIDS
  nevyléčitelně nemocní
  osoby s duševním onemocněním
  stomici
  patients
  Soubor věcných témat
  (16) - Soubor věcných témat
  (5) - Knihy
  (5) - Vysokoškolské práce
 3. paliativní medicína
  paliativní lékařství
  medicína paliativní
  lékařství paliativní
  nevyléčitelně nemocní
  paliativní péče
  lékařství
  palliative medicine
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
 4. paliativní péče
  péče paliativní
  mobilní paliativní péče
  paliativní medicína
  zdravotní péče
  nevyléčitelně nemocní
  palliative care
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (53) - Knihy
  (24) - Vysokoškolské práce
 5. 5.smrt

  smrt
  eschatologie
  eutanazie
  knihy mrtvých
  nesmrtelnost
  nevyléčitelně nemocní
  pohřební obřady
  pohřební zvyky
  posmrtné masky
  příčiny úmrtí
  strach ze smrti
  tanatologie
  truchlení
  umírání
  zemřelí
  úhyn živočichů
  klinická smrt
  nevyjasněná úmrtí
  náhlá smrt
  násilná smrt
  zdánlivá smrt
  ontogeneze
  death
  Soubor věcných témat
  (22) - Soubor věcných témat
  (84) - Knihy
  (16) - Vysokoškolské práce
 6. umírající
  nevyléčitelně nemocní
  umírání
  dying persons
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (21) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 7. umírání
  knihy mrtvých
  nevyléčitelně nemocní
  smrt
  tanatologie
  umírající
  dying
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (38) - Knihy
  (15) - Vysokoškolské práce