Výsledky vyhledávání

 1. ložiska kapalných kaustobiolitů
  ložiska nerostných surovin
  lehká ropa
  ložisková past
  naftový dóm
  ropa
  ropomatečný sediment
  roponosná struktura
  sběrná hornina
  těžká ropa
  Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (7) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
 2. ložiska pevných surovin
  ložiska nerostných surovin
  geologické žíly
  nadloží
  podloží
  sloj
  žilník
  Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (4) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
 3. masivní ložiska
  ložiska nerostných surovin
  magmatická vyloučenina
  Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
 4. metalogenetické oblasti
  ložiska nerostných surovin
  ušlechtilé kovy
  Soubor skupin tezauru - věcné témata