Výsledky vyhledávání

 1. interpretace a přijetí literárního díla
  recepce literárního díla
  literární interpretace
  interpretace literární
  přijetí a interpretace literárního díla
  kulturní materialismus
  literárněvědné rozbory
  nová kritika
  nový historismus
  interpretace textů
  interpretation and reception of literature
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (9) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (509) - Knihy
  (35) - Vysokoškolské práce
 2. literární věda
  věda literární
  literární výzkum
  literární vědci
  literární vědkyně
  literární antropologie
  literární estetika
  literární historie
  literární historiografie
  literární komparatistika
  literární kritika
  literární onomastika
  literární teorie
  literárněvědné rozbory
  nová kritika
  nový historismus
  literary studies
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (3) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (313) - Knihy
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (5) - Vysokoškolské práce
  (42) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika