Výsledky vyhledávání

 1. antonyma
  lexikologie
  antonyms
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (5) - Knihy
 2. archaismy
  lexikologie
  archaisms
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
 3. cizí slova
  slova cizí
  přejatá slova
  slova přejatá
  výpůjčka (lingvistika)
  výpůjčky z cizích jazyků
  přejímky z cizích jazyků
  lexikologie
  kalky
  foreign words
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (33) - Knihy
  (16) - Vysokoškolské práce
 4. etymologie
  lexikologie
  tvoření slov
  etymology
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (98) - Knihy
  (7) - Vysokoškolské práce
 5. eufemismy
  lexikologie
  politická korektnost
  euphemisms
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 6. floskule
  lexikologie
  empty phrases
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 7. frazeologie
  idiomy
  okřídlená slova
  lexikologie
  kolokace
  phraseology
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (115) - Knihy
  (67) - Vysokoškolské práce
 8. homonyma
  lexikologie
  homonyms
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (6) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 9. kalky
  lexikologie
  cizí slova
  calques
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 10. klišé
  lexikologie
  cliches
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (2) - Vysokoškolské práce