Výsledky vyhledávání

 1. Evropská jazyková cena Label (ocenění)
  ceny a vyznamenání
  jazyková výuka
  European Language Label
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 2. jazykové hry
  hry jazykové
  palindromy
  didaktické hry
  palindromy
  jazyková výuka
  language games
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Grafika
  (12) - 3D dokument
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (57) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  (6) - Vysokoškolské práce
 3. jazykové školy
  školy jazykové
  školy
  jazyková výuka
  studium jazyků
  pomaturitní studium
  language schools
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (2) - Vysokoškolské práce
 4. jazykové zkoušky
  zkoušky jazykové
  jazykové testy
  testy jazykové
  jazyková výuka
  Business English Certificate
  Certificate in Advanced English
  Certificate of Proficiency in English
  Diplomas de Español como Lengua Extranjera
  First Certificate in English
  Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
  Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
  Goethe-Zertifikat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom
  International English Language Testing System
  International Legal English Certificate
  Key English Test
  Pearson Test of English Academic
  Preliminary English Test
  Test of English as a Foreign Language
  Test of English for International Communication
  Young Learners English Tests
  Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
  ověřování znalostí
  studium jazyků
  language examinations
  Soubor věcných témat
  (20) - Soubor věcných témat
  (38) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 5. kontrastivní lingvistika
  lingvistika kontrastivní
  konfrontační lingvistika
  lingvistika konfrontační
  lingvistika
  jazyková výuka
  komparativní lingvistika
  překlady
  contrastive linguistics
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (26) - Knihy
 6. metoda CLIL
  CLIL (metoda)
  content and language integrated learning (metoda)
  obsahově a jazykově integrované učení (metoda)
  učení integrované obsahově a jazykově (metoda)
  integrované učení (metoda)
  učení integrované (metoda)
  bilingvní vzdělávání
  jazyková výuka
  integrovaná výuka
  vyučovací metody
  CLIL (method)
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 7. studium a výuka
  výuka a studium
  studium
  výuka
  EduBase (software)
  fotografické projekty
  portfolio (pedagogika)
  studijní předpoklady
  badatelsky orientovaná výuka
  integrovaná výuka
  jazyková výuka
  koordinovaná rehabilitace
  kreditní systémy
  nedokončení studia
  pedagogická rehabilitace
  programovaná výuka
  studium jazyků
  tutorství
  zahraniční studium
  study and teaching
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (4) - ČLÁNKY
  (22) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (4) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (461) - Knihy
  (19) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - Videozáznamy
  (31) - Vysokoškolské práce
  (154) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 8. superlearning
  vyučovací metody
  jazyková výuka
  sugesce
  autogenní trénink
  neuropsychologie
  superlearning
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
 9. zjednodušená četba
  četba zjednodušená
  jazyková výuka
  četba
  simplified reading
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (64) - Knihy