Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 6  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^ujep_us_auth a0008134 t150a^"
 1. chemické prvky
  prvky chemické
  chemické vzorce
  koloběh prvků
  periodická soustava prvků
  arsen
  beryllium
  bismut
  bor
  chalkogeny
  dusík
  fosfor
  halogeny
  kovy
  kovy vzácných zemin
  křemík
  mocenství
  polokovy
  radioaktivní prvky
  síra
  thallium
  uhlík
  vodík
  vzácné plyny
  vápník
  zirkonium
  anorganická chemie
  chemical elements
  Soubor věcných témat
  (26) - Soubor věcných témat
  (3) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (12) - Knihy
 2. chemické rovnice
  rovnice chemické
  redoxní rovnice
  chemické reakce
  chemické vzorce
  chemical equations
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 3. chemické sloučeniny
  sloučeniny chemické
  chemická struktura
  chemické vzorce
  anorganické sloučeniny
  chemické meziprodukty
  hydráty
  interkalační sloučeniny
  koordinační sloučeniny
  kyseliny
  organické sloučeniny
  polykondenzáty
  polymery
  sloučeniny arsenu
  sloučeniny boru
  sloučeniny chloru
  sloučeniny dusíku
  sloučeniny fluoru
  sloučeniny fosforu
  sloučeniny jodu
  sloučeniny olova
  sloučeniny platiny
  sloučeniny rhodia
  sloučeniny rtuti
  sloučeniny ruthenia
  sloučeniny selenu
  sloučeniny stříbra
  sloučeniny síry
  sloučeniny thallia
  sloučeniny uhlíku
  sloučeniny železa
  soli
  zásady (chemie)
  chemical compounds
  Soubor věcných témat
  (31) - Soubor věcných témat
  (2) - ČLÁNKY
  (6) - Knihy
 4. chemie
  alchymie
  chemici
  chemická olympiáda
  chemické laboratoře
  chemické názvosloví
  chemické pokusy
  chemické soutěže
  chemičky
  chemoinformatika
  filozofie chemie
  analytická chemie
  anorganická chemie
  aplikovaná chemie
  balneochemie
  biochemie
  chemické vzorce
  chemické výpočty
  dějiny chemie
  experimentální chemie
  farmaceutická chemie
  fyzikální chemie
  jaderná chemie
  klinická chemie
  koordinační chemie
  kvantová chemie
  lékařská chemie
  makromolekulární chemie
  matematická chemie
  mikrovlnná chemie
  obecná chemie
  organická chemie
  radiochemie
  supramolekulární chemie
  teoretická chemie
  toxikologie
  přírodní vědy
  chemistry
  Soubor věcných témat
  (36) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ČLÁNKY
  (4) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (598) - Knihy
  (13) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (20) - Vysokoškolské práce
  (218) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. stechiometrie
  fyzikální chemie
  teoretická chemie
  chemické vzorce
  stoichiometry
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
 6. strukturní vzorce
  vzorce strukturní
  chemické vzorce
  chemická struktura
  structural formulae
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy