Výsledky vyhledávání

 1. 1.idiomy

  idiomy
  frazeologie
  okřídlená slova
  přísloví a rčení
  idioms
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (50) - Knihy
  (22) - Vysokoškolské práce
 2. kolokace
  slovní spojení
  spojení slovní
  kolokabilita (lingvistika)
  frazeologie
  collocation
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (12) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 3. lexikologie
  přirovnání
  příbuzná slova
  příbuzná slova
  metonymie
  oxymorón
  paronyma
  oxymorón
  antonyma
  archaismy
  cizí slova
  etymologie
  eufemismy
  floskule
  frazeologie
  homonyma
  kalky
  klišé
  metafora
  mezinárodní slova
  nadávky a klení
  neologismy
  názvy profesí
  názvy řemesel
  onomatopoia
  onomaziologie
  pejorativa
  perifráze
  pleonasmus
  slovní druhy
  slovní výrazy
  slovní zásoba
  synonyma
  vulgarismy
  lingvistika
  lexikografie
  lexicology
  Soubor věcných témat
  (31) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (121) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (13) - Vysokoškolské práce
  (33) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. okřídlená slova
  slova okřídlená
  frazeologie
  idiomy
  quotations, maxims, etc.
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat